Till innehåll på sidan

Hälso- och sjukvård

Undersökningar om Hälso- och sjukvård

Assisterad befruktning

Nedlagd sedan 2008. Sista redovisningsår avser 2005.

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Etiketter: Barn Familj Fruktsamhet Hälso- och sjukvård Reproduktion

Statistik om nyupptäckta cancerfall

Statistiken visar bland annat antal diagnostiserade tumörer och antal diagnostiserade tumörer per 100 000 invånare per år för olika typer av cancer fördelat på ålder och kön.

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Etiketter: Hälsa och ohälsa Hälso- och sjukvård

Statistik om graviditeter, förlossningar och nyfödda barn

Rapporten omfattar alla graviditeter som lett till förlossning i Sverige med uppgifter om mödrarna (såsom ålder, rökvanor, BMI, läkemedel, förlossningssätt, smärtlindring, graviditetslängd, diagnoser och åtgärder) och de nyfödda barnen (såsom börd, födelsevikt, längd, Apgar och diagnoser).

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Etiketter: Barn Familj Fruktsamhet Födda och döda Hälso- och sjukvård

Statistik om sjukdomar behandlade i sluten vård

Statistiken visar bland annat antalet patienter som vårdats, fördelat på sjukdomsgrupper, ålder och kön.

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Etiketter: Hälsa och ohälsa Patienter Hälso- och sjukvård

Statistik om hjärtinfarkter

Statistiken visar antal personer som vårdats i sluten vård för akut hjärtinfarkt och uppgifter om avlidna med hjärtinfarkt som dödsorsak efter ålder, kön och län.

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Etiketter: Födda och döda Hälsa och ohälsa Hälso- och sjukvård

Statistik om skador och förgiftningar behandlade i sluten vård

Statistiken beskriver personer som vårdats på sjukhus för en skada, förgiftning eller till följd av en yttre orsak (omständighet). Fördelningar över skadediagnoser och yttre orsaker redovisas.

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Etiketter: Hälsa och ohälsa Olyckor Patienter Hälso- och sjukvård

Fosterskador och kromosomavvikelser

Statistiken visar fosterskador och kromosomavvikelser hos nyfödda barn, både levande födda och dödfödda, och hos foster vid graviditeter avbrutna på grund av fosterskador.

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Etiketter: Barn Födda och döda Hälsa och ohälsa Hälso- och sjukvård

Aborter

Statistiken visar verkställda aborter fördelat efter abortmetod, graviditetslängd, tidigare antal aborter, kvinnans ålder och kommun.

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Etiketter: Hälsa och ohälsa Hälso- och sjukvård Reproduktion

Statistik om kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser

Statistiken visar hur många personer som fått kommunal hälso- och sjukvård bland annat fördelat på ålder och kön.

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Etiketter: Hälsa och ohälsa Hälso- och sjukvård Omsorg Äldreomsorg

Statistik om dödsorsaker

Statistiken visar bland annat dödsorsaker fördelat på ålder och kön och dödsorsaker under första levnadsåret fördelat på ålder och kön.

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Etiketter: Födda och döda Hälsa och ohälsa Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvårdsstatistisk årsbok (HSSA)

Publikationen innehåller främst uppgifter hämtade ur existerande publikationer. Socialstyrelsen gav ut årsboken under perioden 1995–2002. Sedan 2004 publiceras istället fyra separata publikationer. De innehåller i varierande utsträckning de tabeller som tidigare ingått i årsboken.

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Etiketter: Hälso- och sjukvård

Statistik om läkemedel

Statistiken visar bland annat uppgifter om antal patienter och totala kostnader för olika substanser och läkemedelsgrupper.

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Etiketter: Hälsa och ohälsa Hälso- och sjukvård Läkemedel

Statistik om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Statistiken visar antal legitimerade hälso- och sjukvårdspersonal och innehavare av specialistbevis fördelat på arbetsmarknadsstatus och näringsgren. Denna statistik ingår i Statistik om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal efter arbetsmarknadsstatus. Därför uppdateras inte denna sida med ny statistik.

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Etiketter: Anställda Arbete Hälso- och sjukvård Sysselsatta Yrke

Hälso- och sjukvårdens verksamhet

Produkten är nedlagd från och med 2008, sista redovisningsår avser 2006.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvårdens kostnader

Produkten är nedlagd från och med 2008, sista redovisningsår avser 2006.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Hälso- och sjukvård

Statistik om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal samt arbetsmarknadsstatus

Statistiken innehåller arbetsmarknadsstatus för samtlig legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och specialistbevisinnehavare, samt inom vilken näringsgren de är sysselsatta.

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Etiketter: Anställda Arbete Hälsa och ohälsa Hälso- och sjukvård Sysselsatta Yrke