Till innehåll på sidan

Patienter

Undersökningar om Patienter

Statistik om sjukdomar behandlade i sluten vård

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Statistiken visar bland annat antalet patienter som vårdats, fördelat på sjukdomsgrupper, ålder och kön.

Hälsa och ohälsa, Patienter, Hälso- och sjukvård

Statistik om skador och förgiftningar behandlade i sluten vård

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Statistiken beskriver personer som vårdats på sjukhus för en skada, förgiftning eller till följd av en yttre orsak (omständighet). Fördelningar över skadediagnoser och yttre orsaker redovisas.

Hälsa och ohälsa, Olyckor, Patienter, Hälso- och sjukvård