Till innehåll på sidan

Politik

Artiklar om Politik

Fler män än kvinnor bland de valda på alla politiska nivåer

Det är fler män än kvinnor i riksdagen, region- och kommunfullmäktige. Men könsfördelningen skiljer sig mycket åt beroende på parti och politisk nivå, visar ny statistik från SCB.

Övrigt Etiketter: Demokrati Politik Val

Avhoppen från kommunfullmäktige minskar

Avhoppen från landets kommunfullmäktige minskade något under den förra mandatperioden, visar ny statistik från SCB. Men skillnaderna i hur stora andelar av de folkvalda som hoppar av är mycket stora runt om i landet.

Övrigt Etiketter: Demokrati Politik Val

Vanligast att hallänningar rekommenderar sin kommun

Tre av fyra invånare i Halland rekommenderar sin kommun för personer som inte bor där, visar ny statistik från SCB. Men kommunal service får bättre betyg i Skåne – och det är i Jämtland invånarna upplever att de har minst problem med bråkiga personer och gäng.

Övrigt Etiketter: Politik Regionalt

Den totala kommunala skattesatsen minskar något 2023

Kommunalskatterna för 2023 är klara. Den totala kommunala skattesatsen minskar något i genomsnitt, visar ny statistik från SCB. Lägst blir den för invånarna i Österåker, högst i Dorotea.

Övrigt Etiketter: Ekonomi Politik Skatt

Två partier ökar och tre tappar i första PSU efter valet

Väljarstödet ökar för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i SCB:s första partisympatiundersökning (PSU) efter valet. Det minskar för Centerpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna.

Övrigt Etiketter: Demokrati Partier Politik

Valdeltagandet sjönk i 288 kommuner

Valdeltagandet i riksdagsvalet sjönk i alla kommuner utom två, visar ny statistik från SCB. Minskningen var störst i kommuner där deltagandet redan var lågt.

Övrigt Etiketter: Demokrati Politik Val

Analysera riksdagsvalet med SCB:s nya verktyg

SCB publicerar ett nytt analysverktyg om riksdagsvalet 2022. Här finns fakta om partiernas resultat i alla distrikt – med uppgifter om de röstberättigades ålder, utbildning, inkomst, ursprung och valdeltagande.

Övrigt Etiketter: Demokrati Politik Val

De osäkra väljarna blir allt fler

I takt med att riksdagsvalet närmar sig blir de osäkra väljarna allt fler, visar SCB:s nya rapport om den pågående mandatperioden. Mest säkra var väljarna i den första partisympatiundersökningen efter valet 2018 – och mest osäkra i den sista före höstens val.

Övrigt Etiketter: Demokrati Politik Val

Många förändringar i sista PSU före valet

De säkerställda förändringarna i opinionen är många i SCB:s sista partisympatiundersökning inför höstens val: Stödet för Socialdemokraterna och Liberalerna ökar samtidigt som fem partier tappar.

Övrigt Etiketter: Demokrati Partier Politik Val

Analysera partiernas valresultat med SCB:s nya verktyg

I två valdistrikt fick Moderaterna och Vänsterpartiet var sin femtedel av rösterna i riksdagsvalet 2018. Båda i Göteborg. I SCB:s nya analysverktyg finns fakta om partiernas resultat i alla distrikt – med uppgifter om de röstberättigades ålder, utbildning, inkomst, ursprung och valdeltagande.

Övrigt Etiketter: Demokrati Politik Val

En av sex hoppar av kommunfullmäktige

En av sex ledamöter i landets alla kommunfullmäktige har hoppat av uppdraget tre år in i mandatperioden. Det är färre än under den föregående mandatperioden – men i regionfullmäktige har avhoppen ökat.

Övrigt Etiketter: Demokrati Politik Val

Ny PSU: Stiltje i opinionen ett år före valet

Det råder stiltje i opinionen enligt SCB:s partisympatiundersökning (PSU) för november. Väljarstödet för Centerpartiet minskar något i vad som är den enda statistiskt säkerställda förändringen.

Övrigt Etiketter: Demokrati Partier Politik Val

Flyktingar mindre sysselsatta än andra – men skillnaderna minskar över tid

Sysselsättningsgraden bland flyktingar och deras anhöriga är lägre än bland inrikesfödda och övriga utrikesfödda. Men skillnaderna minskar påtagligt ju längre tid personerna befunnit sig i Sverige, visar en ny rapport från SCB.

Övrigt Etiketter: Arbete Integration Politik

En av tio uttrycker åsikter om politik och samhällsfrågor på nätet

Debatten om samtalsklimatet på nätet är ständigt pågående. Ny statistik från SCB ger en fingervisning om hur många som är direkt berörda i Sverige: Den visar att lite mer än var tionde person uttrycker personliga åsikter om politik och samhällsfrågor på internet.

Övrigt Etiketter: It Politik

Prognos: Fler får rösta i nästa val

Med ett år kvar till riksdag-, region- och kommunfullmäktigevalen har SCB beräknat hur många som kommer att få rösta i alla tre. Svaret är 7,5 miljoner personer, varav förstagångsväljarna blir runt 430 000.

Övrigt Etiketter: Befolkning Befolkningsprognoser Demokrati Politik Val Politik och demokrati

C och SD ökar i senaste PSU

Centerpartiet och Sverigedemokraterna visar upp statistiskt säkerställda ökningar i SCB:s partisympatiundersökning (PSU) för maj 2021. Väljarstödet minskar för Socialdemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna medan övriga partiers förändringar är för små för att vara statistiskt säkerställda.

Övrigt Etiketter: Demokrati Politik Val Politik och demokrati

Så många upplever personlig påverkan av pandemin

Över hälften av invånarna i 100 svenska kommuner upplever att de påverkats ganska eller väldigt mycket av coronapandemin, visar en ny rapport från SCB. Det är vanligare bland kvinnor och äldre personer än bland män och yngre.

Övrigt Etiketter: Demokrati Politik Politik och demokrati Corona

Från fem till åtta partier i riksdagen

Efter varje riksdagsval står Sverige inför ett helt nytt politiskt läge. Sedan början av 1970-talet har partierna som suttit i regeringen och styrt landet varierat en hel del. I dag består riksdagen av åtta partier istället för fem.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Demokrati Partier Politik

Få unga och många högutbildade i riksdagen

Är politikerna som sitter i riksdagen som folk är mest? Kanske inte riktigt. Om man jämför med de som får rösta i valet så finns det färre kvinnor, unga, äldre och utrikes födda i riksdagen. Dessutom är riksdagsledamöterna mer högutbildade.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Demokrati Partier Politik