Till innehåll på sidan

Prisnivå

Undersökningar om Prisnivå

Köpkraftspariteter (PPP)

Köpkraftspariteter, eller Purchasing Power Parity (PPP), mäter prisskillnaden på jämförbara varor och tjänster mellan länder. PPP används för att jämföra länders BNP och för att skapa prisnivåindex (PNI) för att kunna jämföra prisnivåer och levnadskostnader mellan länder.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: BNP Index Köpkraft Prisnivå Växelkurs