Till innehåll på sidan

Växelkurs

Undersökningar om Växelkurs

Köpkraftspariteter (PPP)

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Köpkraftspariteter, eller Purchasing Power Parity (PPP), mäter prisskillnaden på jämförbara varor och tjänster mellan länder. PPP används för att jämföra länders BNP och för att skapa prisnivåindex (PNI) för att kunna jämföra prisnivåer och levnadskostnader mellan länder.

BNP, Index, Köpkraft, Prisnivå, Växelkurs