Till innehåll på sidan

Tjänsteproduktion

Undersökningar om Tjänsteproduktion

Tjänsteproduktionsindex

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken avser att månadsvis mäta utvecklingen av den svenska tjänsteproduktionen. Undersökningen är samordnad med andra konjunkturbaserade undersökningar.

Företagsekonomi, Index, Näringsliv, Tjänsteproduktion