Till innehåll på sidan

Näringsliv

Undersökningar om Näringsliv

Fokus på näringsliv och arbetsmarknad

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Publikationen innehåller olika kommenterande eller analyserande artiklar med inriktning mot näringsliv och arbetsmarknad.

Arbetsmarknad, Näringsliv

Tjänsteproduktionsindex (TjPI)

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken avser att månadsvis mäta utvecklingen av den svenska tjänsteproduktionen. Undersökningen är samordnad med andra konjunkturbaserade undersökningar.

Företagsekonomi, Index, Näringsliv, Tjänsteproduktion