Till innehåll på sidan

Torv

Undersökningar om Torv

Trädbränsle-, torv- och avfallspriser

Statistiken visar prisutvecklingen för trädbränslen-, torv- och avfall fördelat på typ av bränsle och förbrukare.

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten

Etiketter: Bränsle Priser Torv

Torv

Statistiken visar produktion av torv i Sverige. Uppgifter redovisas om skörd av torv för energi och odling, koncessioner för energitorv, samt miljöeffekter vid torvförbränning. Statistiken tas fram årligen. Äldre rapporter innehåller ytterligare statistik om torvproduktion.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Bränsle Import och export Markanvändning Priser Torv Utsläpp