Till innehåll på sidan

Torv

Undersökningar om Torv

Trädbränsle-, torv- och avfallspriser

Statistiken visar prisutvecklingen för trädbränslen-, torv- och avfall fördelat på typ av bränsle och förbrukare.

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten

Etiketter: Bränsle Priser Torv

Torv; produktion, användning och miljöeffekter (Torv)

Statistiken visar produktion och användning av torv i Sverige. Uppgifter redovisas om, import och export, koncessioner, produktion, lagstiftning, marknadsläge och miljöeffekter för skörd och användning. En internationell överblick görs också. Statistiken tas fram årligen.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Bränsle Import och export Markanvändning Priser Torv Utsläpp