Till innehåll på sidan

Yrke

Undersökningar om Yrke

Lönestrukturstatistik, privat sektor (SLP)

Statistiken visar lönenivå, lönestruktur och löneutveckling inom privat sektor. Statistiken redovisas per kön, ålder, region, näringsgren, yrke och utbildning uppdelad på arbetare respektive tjänstemän. Motsvarande lönestatistik redovisas även för offentlig sektor.

Statistikansvarig myndighet: Medlingsinstitutet

Etiketter: Lön Yrke

Lönestrukturstatistik, statlig sektor

Statistiken visar lönenivå, lönestruktur, löneutveckling och sysselsättning inom statlig sektor per kön, ålder, region, yrke, utbildning och tjänstgöringens omfattning. Motsvarande lönestatistik redovisas även för landstingskommunal, primärkommunal samt privat sektor.

Statistikansvarig myndighet: Medlingsinstitutet

Etiketter: Lön Yrke

Lönestrukturstatistik, regioner

Statistiken visar lönenivå, lönestruktur, löneutveckling och sysselsättning inom regioner per kön, ålder, region, näringsgren, yrke, utbildning och tjänstgöringens omfattning. Motsvarande lönestatistik finns även för kommuner, statlig samt privat sektor.

Statistikansvarig myndighet: Medlingsinstitutet

Etiketter: Lön Yrke

Lönestrukturstatistik, kommuner

Statistiken visar lönenivå, lönestruktur, löneutveckling och sysselsättning inom kommuner per kön, ålder, region, näringsgren, yrke, utbildning och tjänstgöringens omfattning. Motsvarande lönestatistik redovisas även för statlig och privat sektor samt regioner.

Statistikansvarig myndighet: Medlingsinstitutet

Etiketter: Lön Yrke

Lönestrukturstatistik, hela ekonomin

Lönestrukturstatistiken för hela ekonomin har till syfte att årligen ge en översiktlig och jämförbar lönestatistik för hela arbetsmarknaden.

Statistikansvarig myndighet: Medlingsinstitutet

Etiketter: Lön Yrke

Yrkesregistret med yrkesstatistik

Statistiken visar hur många som arbetar inom olika typer av yrken. Du kan också se hur yrkesutvecklingen inom olika branscher och samhällssektorer ser ut.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Arbete Yrke

Statistik om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Statistiken visar antal legitimerade hälso- och sjukvårdspersonal och innehavare av specialistbevis fördelat på arbetsmarknadsstatus och näringsgren. Denna statistik ingår i Statistik om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal efter arbetsmarknadsstatus. Därför uppdateras inte denna sida med ny statistik.

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Etiketter: Anställda Arbete Hälso- och sjukvård Sysselsatta Yrke

Statistik om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal samt arbetsmarknadsstatus

Statistiken innehåller arbetsmarknadsstatus för samtlig legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och specialistbevisinnehavare, samt inom vilken näringsgren de är sysselsatta.

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Etiketter: Anställda Arbete Hälsa och ohälsa Hälso- och sjukvård Sysselsatta Yrke