Till innehåll på sidan

EU:s konvergenskriterier

Undersökningar om EU:s konvergenskriterier

Offentliga förvaltningens sparande och bruttoskuld enligt EU:s konvergenskriterier

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar den offentliga förvaltningens finansiella sparande och bruttoskuld enligt reglerna i stabilitets- och tillväxtpakten. Se också Eurostats webbplats avseende offentliga finanser och förfarandet vid alltför stora underskott (Excessive Deficit Procedure, EDP).

Ekonomi, EU:s konvergenskriterier, Finansiellt sparande, Maastrichtskuld, Offentlig ekonomi, Stabilitets- och tillväxtpakten