Till innehåll på sidan

Offentliga förvaltningens sparande och bruttoskuld enligt EU:s konvergenskriterier

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-03-31

Statistiken visar den offentliga förvaltningens finansiella sparande och bruttoskuld enligt reglerna i stabilitets- och tillväxtpakten. Se också Eurostats webbplats avseende offentliga finanser och förfarandet vid alltför stora underskott (Excessive Deficit Procedure, EDP).

Statistiknyheter

Offentliga finanser visade ett underskott på 5 miljarder kronor 2021

2022-09-30

Den offentliga förvaltningens finansiella sparande redovisade ett underskott på 5 miljarder kronor för året 2021. Den offentliga förvaltningens konsoliderade bruttoskuld uppgick till 1 981 miljarder kronor. Underskottets storlek i relation till BNP innebär att Sverige klarar EU:s konvergenskriterier. Jämfört med 2020 stärktes den offentliga förvaltningens finanser med 135 miljarder kronor.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

SCB, Nationalräkenskaper

E-post
nrinfo@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/nr0108