Till innehåll på sidan

Fruktsamhet

Undersökningar om Fruktsamhet

Befolkningsframskrivningar

Varje år görs en befolkningsprognos för Sverige fördelad på ålder, kön och födelselandsgrupp. Vart tredje år görs en mer omfattande analys av den framtida befolkningsutvecklingen där ett huvudalternativ och alternativa framskrivningar tas fram. För mellanliggande år görs uppföljningar och revideringar. Utöver officiell statistik tas regionala befolkningsframskrivningar fram vart tredje år.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Befolkning Befolkningsprognoser Fruktsamhet In- och utvandring

Demografisk analys

I statistiken analyseras demografiska händelser som barnafödande, dödsfall och migration för olika grupper i samhället. Dessutom studeras bland annat parbildning och separationer. Analyserna ger också underlag för de antaganden som ligger till grund för de årliga befolkningsframskrivningarna.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Befolkning Demografi Familj Fruktsamhet In- och utvandring

Assisterad befruktning

Nedlagd sedan 2008. Sista redovisningsår avser 2005.

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Etiketter: Barn Familj Fruktsamhet Hälso- och sjukvård Reproduktion

Statistik om graviditeter, förlossningar och nyfödda barn

Rapporten omfattar alla graviditeter som lett till förlossning i Sverige med uppgifter om mödrarna (såsom ålder, rökvanor, BMI, läkemedel, förlossningssätt, smärtlindring, graviditetslängd, diagnoser och åtgärder) och de nyfödda barnen (såsom börd, födelsevikt, längd, Apgar och diagnoser).

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Etiketter: Barn Familj Fruktsamhet Födda och döda Hälso- och sjukvård