Till innehåll på sidan

Fruktsamhet

Undersökningar om Fruktsamhet

Befolkningsframskrivningar

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Varje år görs en befolkningsprognos för Sverige fördelad på ålder, kön och födelselandsgrupp. Vart tredje år görs en mer omfattande analys av den framtida befolkningsutvecklingen där ett huvudalternativ och alternativa framskrivningar tas fram. För mellanliggande år görs uppföljningar och revideringar.

Befolkning, Befolkningsprognoser, Fruktsamhet, In- och utvandring

Demografisk analys

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

I statistiken analyseras demografiska händelser som barnafödande, dödsfall och migration för olika grupper i samhället. Dessutom studeras bland annat parbildning och separationer. Analyserna ger också underlag för de antaganden som ligger till grund för de årliga befolkningsframskrivningarna.

Befolkning, Demografi, Familj, Fruktsamhet, In- och utvandring

Assisterad befruktning

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Nedlagd sedan 2008. Sista redovisningsår avser 2005.

Barn, Familj, Fruktsamhet, Hälso- och sjukvård, Reproduktion

Statistik om graviditeter, förlossningar och nyfödda barn

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Rapporten omfattar alla graviditeter som lett till förlossning i Sverige med uppgifter om mödrarna (såsom ålder, rökvanor, BMI, läkemedel, förlossningssätt, smärtlindring, graviditetslängd, diagnoser och åtgärder) och de nyfödda barnen (såsom börd, födelsevikt, längd, Apgar och diagnoser).

Barn, Familj, Fruktsamhet, Födda och döda, Hälso- och sjukvård