Till innehåll på sidan

Födda och döda

Undersökningar om Födda och döda

Statistik om graviditeter, förlossningar och nyfödda barn

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Rapporten omfattar alla graviditeter som lett till förlossning i Sverige med uppgifter om mödrarna (såsom ålder, rökvanor, BMI, läkemedel, förlossningssätt, smärtlindring, graviditetslängd, diagnoser och åtgärder) och de nyfödda barnen (såsom börd, födelsevikt, längd, Apgar och diagnoser).

Barn, Familj, Fruktsamhet, Födda och döda, Hälso- och sjukvård

Statistik om hjärtinfarkter

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Statistiken visar antal personer som vårdats i sluten vård för akut hjärtinfarkt och uppgifter om avlidna med hjärtinfarkt som dödsorsak efter ålder, kön och län.

Födda och döda, Hälsa och ohälsa, Hälso- och sjukvård

Fosterskador och kromosomavvikelser

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Statistiken visar fosterskador och kromosomavvikelser hos nyfödda barn, både levande födda och dödfödda, och hos foster vid graviditeter avbrutna på grund av fosterskador.

Barn, Födda och döda, Hälsa och ohälsa, Hälso- och sjukvård

Statistik om dödsorsaker

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Statistiken visar bland annat dödsorsaker fördelat på ålder och kön och dödsorsaker under första levnadsåret fördelat på ålder och kön.

Födda och döda, Hälsa och ohälsa, Hälso- och sjukvård