Till innehåll på sidan

Förmögenhet

Undersökningar om Förmögenhet

Hushållens tillgångar och skulder

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistik över hushållens tillgångar och skulder finns för åren 1999–2007. Statistiken visar fördelning och sammansättning av befolkningens tillgångar och skulder.

Ekonomi, Förmögenhet, Tillgångar och skulder, Välfärd

Finansräkenskaper, kvartal och år

Statistikansvarig myndighet: Finansinspektionen

Statistiken visar olika samhällssektorers finansiella sparande och finansiella förmögenhet fördelat på olika finansobjekt och visar var i samhällsekonomin finansiella överskott och underskott uppstår, hur överskotten placeras och hur underskotten finansieras.

Ekonomi, Finanser, Förmögenhet, Sparande, Tillgångar och skulder, Transaktioner

Sparbarometern

Statistikansvarig myndighet: Finansinspektionen

Sparbarometern är en snabbstatistik med syfte att snabbt ge en preliminär kalkyl över hushållens finansiella sparande och finansiella förmögenhet kvartalsvis.

Förmögenhet, Hushåll, Lån, Sparande, Tillgångar och skulder