Till innehåll på sidan

Livslängdstabeller 1901–2000

Senast uppdaterad: 2019-06-03

Titel: Dödlighets och livslängdstabeller 1901–1950

Fransk titel 1931–1940: Tables de mortalité et de survie en 1931–1940
Engelsk titel 1941–1950: Life tables for the decade 1941–1950

Titel: Livslängdstabeller 1951–1980

Engelsk titel 1941–1980: Life tables for the decade

Titel: Livslängden i Sverige. Livslängdstabeller för riket och länen. Demografiska rapporter.

Engelsk titel 1981–2000: Life expectancy in Sweden

Tidigare dödlighets- och livslängdstabeller

Varje jämnt årtionde från 1860 till 1900 av BiSOS A. Befolkning

För åren 1816–1910 finns en sammanställning i Statistiska meddelanden Serie A. Tillfälliga statistiska undersökningar, Band I:1