Till innehåll på sidan

EU:s regioner - NUTS

NUTS (Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) är EU:s hierarkiska regionindelning. Den introducerades 1988 av Eurostat. Syfte var att erhålla jämförbara områden vad avser till exempel yta och befolkningsstorlek i EU:s olika medlemsländer. NUTS används bland annat för statistiskredovisning och i EU:s regionalpolitik.

NUTS koduppbyggnad

NUTS delar in Europa i tre olika nivåer. Tidigare fanns det även NUTS 4 och 5, men de nivåerna är ersatta av LAU1 och LAU2 (LAU = Local Administrative Units). LAU1 är inte definierat för Sverige, medan LAU2 är detsamma som kommuner. Från år 2017 så finns det bara en LAU-nivå, LAU.

Administrativ
enhet
NUTS- nivå i EU Numerisk position (1) Antal omr. i EU Antal omr. i Sverige

Större geografisk zon

1 3 92 3

Makro regioner

2 4 242 8
Mindre regioner 3 5 1 166 21

Källa: SCB

(1) NUTS-kodens uppbyggnad utgörs av elva alfanumeriska positioner. Position 1-2 består av landskoden enligt ISO 3166, två bokstäver (med undantaget UK istället för GB). Den elfte positionen är reserverad för framtida bruk.

Se även