Till innehåll på sidan

Redaktionellt

Statens finanser under press av stödmiljarder

Senast uppdaterad: 2020-12-15

Statens stöd till företag, hushåll, regioner och kommuner har utökats kraftigt under pandemin. Hittills i år har 117 miljarder kronor betalats ut i olika åtgärder. Det har lett till att de statliga finanserna snabbt vänt från överskott till underskott.

I överenskommelse med övriga partier har regeringen beslutat om flera stöd för att mildra konsekvenserna i olika delar av ekonomin under pandemin.

Korttidspermitteringar, slopad karensdag, tillfälligt övertagande av sjuklön och omställningsstöd är exempel på åtgärder som inte har någon fast prislapp. Utfallet beror helt enkelt på hur många som söker ersättning. Andra stöd har ett maxbelopp, men där kan nya tilläggsbeslut innebära ytterligare tillskott.

Inte sedan 1990-talskrisen har de statliga finanserna varit under samma press som nu. Svängningen från överskott till stora underskott har gått historiskt snabbt. Överskottet var 71 miljarder kronor 2019. Nu redovisas stora underskott under årets tre första kvartal.

– Den direkta effekten av pandemins påverkan på statens finanser går inte att redovisa exakt. Det beror på att flera stöd betalas ut inom redan befintliga anslag på statsbudgeten eller inom den ordinarie verksamheten, säger Johan Norberg, statistiker på SCB.

Efter samråd med Ekonomistyrningsverket är SCB:s bedömning att statliga pandemirelaterade stöd uppgick till 117 miljarder kronor under årets tre första kvartal.

– Utbetalning för korttidspermittering har hittills varit den mest omfattande stödåtgärden. Samtidigt har ekonomin bromsat in och det leder till minskade skatteintäkter som i sin tur bidrar till ett lägre statligt sparande, säger Johan Norberg.

Coronastöd, miljarder kronor

Typ av stödKvartal 1 2020Kvartal 2 2020Kvartal 3 2020
Korttidspermittering 0 27 3
Nedsättning arbetsgivaravgifter 6 21 0
Coronastöd till kommuner och regioner 0 0 26
Sjuklöner 1 9 5
Förstärkt arbetslöshetsförsäkring 0 2 4
Omställningsstöd 0 0 2
Karensdag 0 1 1
Övriga coronarelaterade stöd 0 4 5
Statliga coronastöd 7 64 46

Fakta

Statens finansiella sparande enligt nationalräkenskaperna redovisade ett samlat underskott på 129 miljarder kronor under de första tre kvartalen i år. Det motsvarade ett försämrat sparande med 176 miljarder jämfört med samma period förra året. Stödåtgärderna slog igenom på allvar först under andra och tredje kvartalet. En del beslutade stöd har fortfarande inte betalats ut, medan andra förlängts och på så sätt förväntas fortsätta en tid framöver.

Länkar

Nationalräkenskaper

Etiketter