Till innehåll på sidan

Befolkning per församling

SCB tar fram befolkningsstatistik per församling. Här hittar du statistiken från och med år 2004 och information om hur du kan beställa detaljerad befolkningsstatistik på församlingsnivå.

Svenska kyrkan ansvarade länge för folkbokföringen i Sverige, från de första kyrkböckerna på 1600-talet fram till 1991, då Skatteverket tog över. Som en följd av att Svenska kyrkan skildes från staten år 2000 beslutade riksdagen att folkbokföringen av individer från och med 2016 inte längre ska ske per församling inom Svenska kyrkan. Istället sker folkbokföring på fastighet, eventuell lägenhet och i kommun.

Så beräknas befolkning per församling

För att få fram befolkningen per församling, när befolkningsregistret inte längre kan användas, använder vi oss istället av digitala gränser. Personer som inte är folkbokförda på en fastighet var tidigare folkbokförda på den fiktiva fastigheten "På församlingen skriven". Nu är de istället skrivna på den fiktiva fastigheten "På kommunen skriven". På grund av detta har flera församlingar fått ett lägre antal invånare och summan av befolkningen i samtliga församlingar är lägre än totalbefolkningen i riket.

Tabeller för befolkning per församling 2004–2018

Här hittar ni folkmängd per församling från 2004. Filen uppdateras årligen i början av mars med föregående års folkmängd.

Folkmängd per församling 2004–2014 (xlsx)

Folkmängd per församling 2015–2018 (xlsx)

Så beställer du detaljerad församlingsstatistik

Du kan beställa detaljerad befolkningsstatistik per helår för församlingar. Statistiken levereras via e-post som tabeller i pdf-format och innehåller följande uppgifter:

  • Folkmängd fördelad på kön, ålder och civilstånd
  • Befolkningsförändringar, det vill säga antalet födda, döda, inflyttade och utflyttade

Priser

  • 700 kronor för en församling
  • 250 kronor för varje tillkommande församling

Moms tillkommer, dock inte för statliga myndigheter.

Beskrivning av Församlingsstatistik med tabellexempel (pdf)

Beställningsformulär för församlingsstatistiken