Till innehåll på sidan

Regionala korttidsindikatorer

Här finns en förteckning över statistik på länsnivå och kvartal/månad med kort produktionstid. Sådan statistik kan belysa regional ekonomisk aktivitet.

Statistik som publiceras i databaser förenklar analys över tid och framställning av tematiska kartor. Statistik som publiceras per kvartal eller månad kräver manuell sammanställning till tidsserier.

Befolkningsstatistik, kvartalsstatistik, län och kommun

Småhus och fritidshus, kvartalsstatistik

Försålda permanenta småhus efter region, kvartal

Försålda fritidshus efter region, kvartal (Riksområden och storstadsområden)

Bygglovsstatistik, kvartalsstatistik, län

Det finns även data för antal bygglov. För kommuner finns årsstatistik i Statistikdatabasen.

Nybyggda lägenheter efter region och hustyp, kvartalsstatistik

Inregistrerade personbilar, månadsstatistik, län

Statistikregistret för fordon

Inregistrering av personbilar och EU-mopeder under januari–xx månad fördelat på län (xlsx)

Turism, och inkvarteringsstatistik, månadsstatistik, län

Nystartade företag och nyregistrerade organisationsnummer

Nystartade företag

Tillväxtanalys statistik

Bolagsverket och Skatteverket handlägger registrering av organisationsnummer för företag.

Ibland används nyregistrering som statistik över "nystartade företag". Men här finns mycket osäkerhet, eftersom registrering inte behöver innebära att verksamhet startas. Ibland registreras ett organisationsnummer, för att först i ett senare skede användas vid nystart av företag.