Till innehåll på sidan

Arbetsskador

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-06-14

Statistiken bygger på de arbetsskadeanmälningar som görs till Försäkringskassan. Arbetsskadeanmälan ger bland annat uppgifter om den skadade och arbetsgivaren samt skadans omfattning och orsaker.

För den här statistiken ansvarar:
Arbetsmiljöverket

Hitta på sidan

Om statistiken

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Har du frågor om statistiken?

Arbetsmiljöverket

Telefon
010-730 90 00
E-post
arbetsmiljoverket@av.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/am0602