Till innehåll på sidan

Genomsnittlig månadslön, statlig sektor

Månadsavlönade fördelad efter myndighet, juli 2022

Myndighet Kvinnor Män Totalt Förändring från juli 2021
Totalt 39 980 41 940 40 900 2,3
Helstatlig Verksamhet 39 980 41 930 40 900 2,3
Civilförvaltningen 40 050 42 750 41 220 2,3
Polisväsendet 36 890 40 140 38 680 4,8
Domstolsväsendet 41 820 48 820 43 890 2,5
Kriminalvården 33 050 33 370 33 210 3,7
Migrationsverket 35 770 37 290 36 380 ‑1,0[1]
Försäkringskassan 35 040 38 920 36 080 2,5
Skatteverket 38 190 42 100 39 560 3,0
Länsstyrelserna 40 310 40 670 40 440 3,2
Kronofogdemyndigheten 35 600 37 530 36 250 3,0
Tullverket 40 580 41 530 41 050 2,9
Universitet o. Högskolor 41 820 45 570 43 520 1,3
Skogsstyrelsen 39 180 39 580 39 400 1,1
Lantbruksuniversitetet 39 100 42 100 40 400 2,0
Arbetsförmedlingen 37 440 39 680 38 230 3,0
Trafikverket 44 370 46 850 45 790 2,0
Övriga Myndigheter 43 940 45 970 44 740 1,9
Försvaret 37 750 38 040 37 970 2,0
Övr. statl. löneregl. verksamhet 42 000 50 430 45 610 ‑0,5[1]

1) Förändringssiffran är påverkad av strukturella förändringar.

Definitioner och förklaringar

Deltidslöner är omräknade till heltidslöner i redovisningen.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-09-30

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30