Till innehåll på sidan

Omklassificering av Ericsson AB

Kompletterande indextal för LCI och WAG.

SCB har från och med januari 2017 omklassificerat företaget Ericsson AB från näringsgren C (SNI 26), till näringsgren J. Detta ger ett tidseriebrott i LCI och WAG. Kompletterande indextal har tagits fram som inte är påverkade av tidsseriebrottet. 

I tabellen redovisas indextal för tjänstemän i privat sektor som om Ericsson AB inte skulle ha bytt bransch mellan åren 2016 och 2017.

Preliminära indextal för tjänstemän i privat sektor 2017

 LCIWAG
KvartalC25–
30, 33
JC25–
30, 33
J
2017K1 130,9 130,8 128,6 125,1 125,1 122,7
2017K2 131,0 130,2 129,4 125,6 124,8 123,8
2017K3 131,1 130,31 131,11 125,7 124,81 125,51
2017K4 133,1  132,6 131,2  127,5  126,91  125,41 

1. Uppgifterna har korrigerats sedan första publiceringen

Definitiva indextal för tjänstemän i privat sektor 2017

 LCIWAG
KvartalC25–
30, 33
JC25–
30, 33
J
2017K1 132,0 131,9 129,8 125,2 125,1 122,8
2017K2  132,9 132,2  131,3  126,4  125,7  124,5 
2017K3  132,7  131,9  132,1  126,1  125,4  125,4
2017K4  134,3  133,8  132,0  127,6  127,1  125,1

Läs mer under: Förändringar i klassificeringen av FoU samt Ericsson AB