Till innehåll på sidan

Lediga jobb och vakanser i näringslivet efter branschtillhörighet, SNI2007

2:a kvartalet 2019

SNINäringsgrenLediga jobbFelmarginalVakanserFelmarginal
A
Jord- och skogsbruk, jakt och fiske
¨ ¨ ¨ ¨
B+C
Tillverknings- och utvinningsindustri
13 406 869 3 991 445
D+E
Företag inom energi och miljö
1 556 313 540 222
F
Byggindustri
6 985 1 887 5 153 1 659
G
Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar
10 952 1 817 4 573 1 090
H
Transport- och magasineringsföretag
6 992 1 866 3 139 1 271
I
Hotell och restauranger
5 814 1 998 1 827 1 265
J
Informations- och kommunikationsföretag
10 925 2 210 6 365 1 237
K+L
Kreditinstitut, försäkringsbolag och fastighetsbolag
3 549 559 1 354 241
M
Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
10 477 1 435 5 589 977
N
Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster
10 202 1 842 2 746 588
P+Q
Enheter inom utbildning, vård och omsorg
9 189 1 732 2 383 830
R+S
Personliga och kulturella tjänster
1 741 490 799 308
Totalt
 
92 645 5 414 38 866 3 344

Definitioner och förklaringar

Lediga jobb

Att en arbetsgivare har ett ledigt jobb betyder att arbetsgivaren har påbörjat extern rekrytering av en medarbetare men ännu inte anställt någon (ännu inte tillsatt jobbet). Med extern rekrytering avses rekrytering som inte är begränsad till redan anställda i företaget. De lediga jobben delas upp i bemannade och obemannade lediga jobb.

Vakanser

Med vakanser avses obemannade lediga jobb som kan tillträdas omedelbart. Därmed definieras vakanser på ett sådant sätt att antalet vakanser mäter otillfredsställd efterfrågan på arbetskraft (arbetskraftsbrist).

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-08-22

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
ftgsys@scb.se