Till innehåll på sidan

Lediga jobb och vakanser i näringslivet efter branschtillhörighet, SNI2007

3:e kvartalet 2020

SNINäringsgrenLediga jobbFelmarginalVakanserFelmarginal
A
Jord- och skogsbruk, jakt och fiske
.. .. .. ..
B+C
Tillverknings- och utvinningsindustri
5 452 720 2 193 315
D+E
Företag inom energi och miljö
1 184 185 442 59
F
Byggindustri
3 260 1 160 1 280 578
G
Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar
7 418 1 530 2 232 814
H
Transport- och magasineringsföretag
2 084 746 697 444
I
Hotell och restauranger
1 155 489 .. ..
J
Informations- och kommunikationsföretag
6 058 906 3 965 777
K+L
Kreditinstitut, försäkringsbolag och fastighetsbolag
2 723 368 1 241 296
M
Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
5 938 1 020 2 401 616
N
Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster
6 927 1 491 1 487 419
P+Q
Enheter inom utbildning, vård och omsorg
4 335 1 012 1 185 512
R+S
Personliga och kulturella tjänster
1 524 784 289 146
Totalt
 
48 447 3 328 17 677 1 696

Definitioner och förklaringar

Lediga jobb

Att en arbetsgivare har ett ledigt jobb betyder att arbetsgivaren har påbörjat extern rekrytering av en medarbetare men ännu inte anställt någon (ännu inte tillsatt jobbet). Med extern rekrytering avses rekrytering som inte är begränsad till redan anställda i företaget. De lediga jobben delas upp i bemannade och obemannade lediga jobb.

Vakanser

Med vakanser avses obemannade lediga jobb som kan tillträdas omedelbart. Därmed definieras vakanser på ett sådant sätt att antalet vakanser mäter otillfredsställd efterfrågan på arbetskraft (arbetskraftsbrist).

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-11-19

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
ftgsys@scb.se