Till innehåll på sidan

Lediga jobb och vakanser i näringslivet efter branschtillhörighet, SNI2007

1:a kvartalet 2022

SNI

Näringsgren

Lediga jobb Felmarginal Vakanser Felmarginal
A
Jord- och skogsbruk, jakt och fiske
.. .. .. ..
B+C
Tillverknings- och utvinningsindustri
16 965 1 034 6 762 635
D+E
Företag inom energi och miljö
2 319 420 742 142
F
Byggindustri
8 640 2 271 5 569 1 574
G
Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar
18 022 3 232 6 886 1 597
H
Transport- och magasineringsföretag
5 231 1 300 2 327 949
I
Hotell och restauranger
4 431 1 466 1 445 690
J
Informations- och kommunikationsföretag
15 097 2 457 10 024 1 864
K+L
Kreditinstitut, försäkringsbolag och fastighetsbolag
6 658 862 2 298 435
M
Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
15 446 1 835 9 026 1 361
N
Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster
14 010 1 652 4 967 1 077
P+Q
Enheter inom utbildning, vård och omsorg
8 363 1 351 3 226 949
R+S
Personliga och kulturella tjänster
3 700 647 772 242
Totalt
 
120 253 6 046 54 331 3 808

Definitioner och förklaringar

Lediga jobb

Att en arbetsgivare har ett ledigt jobb betyder att arbetsgivaren har påbörjat extern rekrytering av en medarbetare men ännu inte anställt någon (ännu inte tillsatt jobbet). Med extern rekrytering avses rekrytering som inte är begränsad till redan anställda i företaget. De lediga jobben delas upp i bemannade och obemannade lediga jobb.

Vakanser

Med vakanser avses obemannade lediga jobb som kan tillträdas omedelbart. Därmed definieras vakanser på ett sådant sätt att antalet vakanser mäter otillfredsställd efterfrågan på arbetskraft (arbetskraftsbrist).

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-05-20

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
ftgsys@scb.se