Till innehåll på sidan

Lediga jobb och vakanser i näringslivet efter branschtillhörighet, SNI2007

1:a kvartalet 2019

SNI

Näringsgren

Lediga jobb Felmarginal Vakanser Felmarginal
A
Jord- och skogsbruk, jakt och fiske
¨ ¨ ¨ ¨
B+C
Tillverknings- och utvinningsindustri
14 057 648 4 421 377
D+E
Företag inom energi och miljö
1 219 196 404 89
F
Byggindustri
5 039 1 473 2 938 914
G
Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar
13 051 2 163 4 361 992
H
Transport- och magasineringsföretag
4 858 813 1 886 571
I
Hotell och restauranger
5 112 1 724 2 218 1 154
J
Informations- och kommunikationsföretag
10 565 1 860 6 224 1 009
K+L
Kreditinstitut, försäkringsbolag och fastighetsbolag
5 381 1 217 2 304 732
M
Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
9 883 1 286 5 104 870
N
Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster
10 119 1 961 3 020 643
P+Q
Enheter inom utbildning, vård och omsorg
7 212 1 445 1 619 520
R+S
Personliga och kulturella tjänster
3 826 1 354 523 204
Totalt
 
91 563 5 077 35 366 2 590

Definitioner och förklaringar

Lediga jobb

Att en arbetsgivare har ett ledigt jobb betyder att arbetsgivaren har påbörjat extern rekrytering av en medarbetare men ännu inte anställt någon (ännu inte tillsatt jobbet). Med extern rekrytering avses rekrytering som inte är begränsad till redan anställda i företaget. De lediga jobben delas upp i bemannade och obemannade lediga jobb.

Vakanser

Med vakanser avses obemannade lediga jobb som kan tillträdas omedelbart. Därmed definieras vakanser på ett sådant sätt att antalet vakanser mäter otillfredsställd efterfrågan på arbetskraft (arbetskraftsbrist).

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-05-23

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
ftgsys@scb.se