Till innehåll på sidan

Lediga jobb och vakanser i näringslivet efter branschtillhörighet, SNI2007

3:e kvartalet 2022

SNI

Näringsgren

Lediga jobb Felmarginal Vakanser Felmarginal
A
Jord- och skogsbruk, jakt och fiske
.. .. .. ..
B+C
Tillverknings- och utvinningsindustri
13 249 806 6 621 491
D+E
Företag inom energi och miljö
2 535 391 776 119
F
Byggindustri
9 899 2 633 6 600 1 975
G
Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar
14 937 2 402 7 777 1 840
H
Transport- och magasineringsföretag
4 693 875 2 175 530
I
Hotell och restauranger
5 312 1 462 2 291 1 084
J
Informations- och kommunikationsföretag
12 595 1 768 7 772 1 011
K+L
Kreditinstitut, försäkringsbolag och fastighetsbolag
4 391 597 2 023 381
M
Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
15 315 2 307 9 492 1 843
N
Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster
14 873 2 670 5 877 1 762
P+Q
Enheter inom utbildning, vård och omsorg
7 708 1 306 2 669 837
R+S
Personliga och kulturella tjänster
2 630 398 1 016 361
Totalt
 
109 374 5 914 55 992 4 253

Definitioner och förklaringar

Lediga jobb

Att en arbetsgivare har ett ledigt jobb betyder att arbetsgivaren har påbörjat extern rekrytering av en medarbetare men ännu inte anställt någon (ännu inte tillsatt jobbet). Med extern rekrytering avses rekrytering som inte är begränsad till redan anställda i företaget. De lediga jobben delas upp i bemannade och obemannade lediga jobb.

Vakanser

Med vakanser avses obemannade lediga jobb som kan tillträdas omedelbart. Därmed definieras vakanser på ett sådant sätt att antalet vakanser mäter otillfredsställd efterfrågan på arbetskraft (arbetskraftsbrist).

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-11-18

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

E-post
ftgsys@scb.se