Till innehåll på sidan

Konjunkturstatistik över vakanser (KV)

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-05-19

Statistiken baseras på en urvalsundersökning till företag och ger information om efterfrågan på outnyttjad arbetskraft och lediga jobb fördelat på näringsgren, region och storleksklass. Variablerna som redovisas är antalet lediga jobb, antalet vakanser, rekryteringsgrad och vakansgrad.

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 4:e kvartalet 2018 SM 2019-02-21
Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 3:e kvartalet 2018 SM 2018-11-22
Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 2:a kvartalet 2018 SM 2018-08-23
Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 1:a kvartalet 2018 SM 2018-05-24
Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 4:e kvartalet 2017 SM 2018-02-22
Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 3:e kvartalet 2017 SM 2017-11-23
Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 2:a kvartalet 2017 SM 2017-08-24
Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 1:a kvartalet 2017 SM 2017-05-23
Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 4:e kvartalet 2016 SM 2017-02-22

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

E-post
ftgsys@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/am0701