Till innehåll på sidan

Konjunkturstatistik över vakanser (KV)

Nästa publicering: 2018-05-24

Statistiken baseras på en urvalsundersökning till företag och ger information om efterfrågan på outnyttjad arbetskraft och lediga jobb fördelat på näringsgren, region och storleksklass. Variablerna som redovisas är antalet lediga jobb, antalet vakanser, rekryteringsgrad och vakansgrad.

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 4:e kvartalet 2017 SM 2018-02-22
Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 3:e kvartalet 2017 SM 2017-11-23
Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 2:a kvartalet 2017 SM 2017-08-24
Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 1:a kvartalet 2017 SM 2017-05-24
Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 4:e kvartalet 2016 SM 2017-02-23
Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 3:e kvartalet 2016 SM 2016-11-17
Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 2:a kvartalet 2016 SM 2016-08-19
Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 1:a kvartalet 2016 SM 2016-05-19
Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 4:e kvartalet 2015 SM 2016-02-18
Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 3:e kvartalet 2015 SM 2015-11-19
Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 2:a kvartalet 2015 SM 2015-08-20
Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 1:a kvartalet 2015 SM 2015-05-21
Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 4:e kvartalet 2014 SM 2015-02-18
Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 3:e kvartalet 2014 SM 2014-11-19
Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 2:a kvartalet 2014 SM 2014-08-21
Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 1:a kvartalet 2014 SM 2014-05-21
Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 4:e kvartalet 2013 SM 2014-02-19
Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 3:e kvartalet 2013 SM 2013-11-20
Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 2:a kvartalet 2013 SM 2013-08-20
Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 1:a kvartalet 2013 SM 2013-05-21
Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 4:e kvartalet 2012 SM 2013-02-20
Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 3:e kvartalet 2012 SM 2012-11-20
Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 2:a kvartalet 2012 SM 2012-08-21
Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 1:a kvartalet 2012 SM 2012-05-15
Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 4:e kvartalet 2011 SM 2012-02-14
Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 3:e kvartalet 2011 SM 2011-11-16
Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 2:a kvartalet 2011 SM 2011-08-23
Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 1:a kvartalet 2011 SM 2011-05-17
Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 4:e kvartalet 2010 SM 2011-02-15
Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 3:e kvartalet 2010 SM 2010-11-16
Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 2:a kvartalet 2010 SM 2010-08-24
Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 1:a kvartalet 2010 SM 2010-05-18
Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 4:e kvartalet 2009 SM 2010-02-16
Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 3:e kvartalet 2009 SM 2009-11-17
Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 2:a kvartalet 2009 SM 2009-08-18
Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 1:a kvartalet 2009 SM 2009-05-19
Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 4:e kvartalet 2008 SM 2009-02-17
Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 3:e kvartalet 2008 SM 2008-11-18
Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 2:a kvartalet 2008 SM 2008-08-19
Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 1:a kvartalet 2008 SM 2008-05-13
Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 4:e kvartalet 2007 SM 2008-02-19
Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 3:e kvartalet 2007 SM 2007-11-13
Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 2:a kvartalet 2007 SM 2007-08-21
Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 1:a kvartalet 2007 SM 2007-05-15
Konjunkturstatistik över vakanser. Lediga jobb och brist på arbetskraft, resultat från 4:e kvartalet 2006 SM 2007-02-13
Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 3:e kvartalet 2006 SM 2006-11-14
Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 2:a kvartalet 2006 SM 2006-08-22
Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 1:a kvartalet 2006 SM 2006-05-16
Konjunkturstatistik över vakanser. Lediga jobb och brist på arbetskraft, resultat från 4:e kvartalet 2005 SM 2006-02-14
Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 3:e kvartalet 2005 SM 2005-11-15
Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 2:a kvartalet 2005 SM 2005-08-25
Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 1:a kvartalet 2005 SM 2005-05-17
Konjunkturstatistik över vakanser. Lediga jobb och brist på arbetskraft, resultat från 4:e kvartalet 2004 SM 2005-02-17
Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 3:e kvartalet 2004 SM 2004-11-17
Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 2:a kvartalet 2004 SM 2004-08-25
Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 1:a kvartalet 2004 SM 2004-05-25
Konjunkturstatistik över vakanser. Lediga jobb och brist på arbetskraft, resultat från 4:e kvartalet 2003 SM 2004-02-24
Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 3:e kvartalet 2003 SM 2003-11-18
Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 2:a kvartalet 2003 SM 2003-08-26
Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 1:a kvartalet 2003 SM 2003-05-20
Konjunkturstatistik över vakanser. Lediga jobb och brist på arbetskraft, resultat från 4:e kvartalet 2002 SM 2003-02-25
Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 3:e kvartalet 2002 SM 2002-11-19
Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 2:a kvartalet 2002 SM 2002-08-27
Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 1:a kvartalet 2002 SM 2002-05-22
Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 4:e kvartalet 2001 SM 2002-02-20
Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 3:e kvartalet 2001 SM 2002-02-20
Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 2:a kvartalet 2001 SM 2001-09-05
Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 1:a kvartalet 2001 SM 2001-05-29

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
ftgsys@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/am0701