Till innehåll på sidan

Namnstatistik: Tilltalsnamn på nyfödda namngivna 2020:

Alice och Noah populäraste namnen

Statistiknyhet från SCB 2021-01-29 9.30

Alice och Noah var de mest populära namnen som gavs till nyfödda flickor respektive pojkar under 2020. Alice är det mest populära flicknamnet för femte året i rad medan Noah för första gången toppar listan över det mest populära pojknamnet.

Det vanligaste flicknamnet under 2020 var Alice som gavs till 794 flickor. Alice har varit populärt under flera år, namnet har funnits på topp tio-listan sedan 2005 och det är nionde gången namnet toppar listan som årets vanligaste namn givna till nyfödda. Maja var näst vanligast med totalt 670 namngivna flickor. Sedan 2000 har Maja flertalet år funnits med på topp tio-listan och har tidigare toppat den tre gånger.

Det tredje vanligaste namnet var Elsa, 643 flickor fick det namnet under 2020. Även det namnet har flera gånger sedan 2008 funnits med bland de tio vanligaste namnen och har tidigare toppat listan två gånger. Namnet klättrar från plats elva förra året till årets tredje plats.

Under 2020 var det vanligaste pojknamnet Noah, som gavs till 758 pojkar. Noah har senaste fyra åren funnits med på topp tio-listan, men intar nu förstaplatsen för första gången. William innehar andraplatsen med 742 namngivna pojkar, William har tidigare toppat listan åtta gånger och funnit med på topp tio-listan sedan 1999.

Det tredje vanligaste namnet är Hugo som gavs till 712 pojkar. Även detta namn har varit populärt under många år och funnits med på topp tio sedan 2005. Namnet klättrar från plats sex förra året till årets tredjeplats.

Nyfödda efter tilltalsnamn namngivningsåret 2020, topp 10
Plats 2020 Plats (2019) Flicknamn Antal Plats 2020 Plats (2019) Pojknamn Antal
1 (1)
Alice
794 1 (5)
Noah
758
2 (4)
Maja
670 2 (3)
William
742
3 ( 11)
Elsa
643 3 (6)
Hugo
712
4 (3)
Astrid
607 4 (1)
Lucas
709
4 (8)
Wilma
607 5 (2)
Liam
698
6 ( 13)
Freja
596 6 (8)
Oscar
671
7 (2)
Olivia
587 7 (7)
Oliver
649
8 ( 20)
Selma
578 8 ( 10)
Matteo
646
9 (9)
Alma
577 9 (4)
Elias
642
10 (7)
Ella
575 10 (9)
Adam
602

Nya populära namn

Flicknamnen Elsa, Freja och Selma är nytillkomna på topp tio-listan sedan 2019. Selma finns med på topp tio för första gången någonsin, medan Elsa och Freja tidigare år även haft en plats i listan. De namn som tvingades lämna plats på topp tio var Lilly, Vera och Ebba.

Zoe, Ilse, Belle, Ayla och Idun är nya på flickornas topp 100-lista. Namnen som fick lämna plats för de nya var Wilda, Bella, My och Victoria.

Nya namn på pojkarnas topp 100-lista är Jonathan, Alvar, Ted, Björn, Otis och Svante. Namnen Kevin, Ville, John, Ibrahim och Thor lämnade topp 100.

Björn ökade mest i popularitet

Pojknamnet Björn ökade mest i popularitet jämfört med föregående år. Namnet gavs till 139 pojkar under 2020, vilket är en ökning med 93 procent jämfört med föregående år. Bland flickorna var det namnet Bonnie som ökade mest i popularitet. Det gavs till 191 flickor under 2020, vilket är en ökning med 41 procent jämfört med föregående år.

Namnen som procentuellt minskade mest i popularitet var Wilmer för pojkarna och Bianca för flickorna. Det var 188 pojkar som fick namnet Wilmer under 2020, vilket är en minskning med 24 procent jämfört med föregående år. Namnet Bianca gavs till 130 flickor, vilket är en minskning med 31 procent jämfört med föregående år.

Unika namn och stavningar

Sen namnstatistiken startade år 1998 så har antalet barn som får något av de mest populära namnen minskat. För flickorna var det cirka 85 procent fler som fick toppnamnet 1998 jämfört med 2020. För pojkarna är skillnaden något mindre, det var cirka 74 procent fler som fick toppnamnet 1998 jämfört med 2020.

I dag verkar det som att föräldrar i större utsträckning vill ge sitt barn ett mer unikt namn. Om namnet i sig inte är helt unikt kan stavningen vara det. Ett namn kan stavas på flera sätt och vissa namn har många olika stavningar. I topplistorna för nyfödda räknas olika stavningar av ett namn som samma namn. Det vill säga att barn som fått till exempel namnet Lucas eller Lukas redovisas tillsammans.

Om varje unik stavning av alla namn räknas, gavs 7 045 olika namn till 54 755 flickor under 2020. Fler pojkar än flickor blev namngivna, 58 625 stycken, men namnvariationerna var färre, 6 594 stycken.

Det finns många unika namn och stavningar av namn. Under 2020 var det 4 489 flickor och 4 199 pojkar som fick ett helt unikt namn eller stavningen av det.

Toppnamnen i länen

Flicknamnet Elsa var det mest populära namnet för nyfödda i sex av landets 21 län. I övriga län varierar det en del vilka namn som var mest populära. Flicknamnen Signe, Märta och Lilly är vanligaste namnen i några län men återfinns inte på topp tio för riket.

Det varierar även en del vilka pojknamn som var mest populära i olika län. Liam var det pojknamn som populärast i flest län, det toppade fem av landets 21 län. Pojknamnen Adam, Alfred, Harry, Oliver, Walter, Leon och Frans är vanligast i vissa län men återfinns inte på topp tio för riket.

Vanligaste tilltalsnamnet för nyfödda namngivna 2020 efter län
LänFlicknamnAntalPojknamnAntal
Blekinge
Elsa
18
Adam
14
Dalarna
Signe
29
Oliver
24
Gotland
Alice/Märta[1]
6
Alfred
6
Gävleborg
Selma
27
William
24
Halland
Elsa
31
Matteo/Liam[1]
35
Jämtland
Maja/Wilma[1]
16
Harry/Alfred/Oliver[1]
11
Jönköping
Elsa
36
Liam
33
Kalmar
Elsa
24
Hugo
21
Kronoberg
Elsa
25
Liam
22
Norrbotten
Alice
26
Walter
29
Skåne
Alice
109
Elias
118
Stockholm
Olivia
174
Noah
229
Södermanland
Alice
28
Liam
23
Uppsala
Freja/Maja/Selma[1]
32
Hugo
39
Värmland
Signe
24
Alfred/Hugo[1]
22
Västerbotten
Selma
27
Liam
30
Västernorrland
Lilly
23
Leon/Lucas[1]
25
Västmanland
Elsa
25
Frans
27
Västra Götaland
Alice
137
Noah
143
Örebro
Maja
24
Lucas
28
Östergötland
Maja/Wilma[1]
37
Walter
39

1) Delad förstaplats

Definitioner och förklaringar

Namnstatistiken har framställts från SCB:s register över totalbefolkningen (RTB). Statistiken avser tilltalsnamn givna under 2020. Då anmälan om förnamn för barnet skall göras till Skatteverket senast tre månader efter barnets födelse avser statistiken nyfödda under 2020 och även under slutet av 2019. I statistiken för 2020 är det 12 procent av de nyfödda namngivna flickorna och pojkarna som föddes under 2019. Namnen i topplistorna redovisas under den vanligaste stavningen, men samtliga stavningar ingår i det redovisade antalet.

De namn som ökat snabbast respektive minskat mest på 2020 års topplista är beräknat som procentuell förändring mellan 2019 och 2020.

Nästa publiceringstillfälle

Namnstatistik för hela befolkningen 2020 publiceras i form av tabeller klockan 09.30 den 1 mars 2021.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Befolkningssektionen

E-post
befolkning@scb.se

Förfrågningar

Ann-Marie Persson

Telefon
010-479 63 38
E-post
ann-marie.persson@scb.se

Margareta Carlsson

Telefon
010-479 67 33
E-post
m.carlsson@scb.se