Till innehåll på sidan

Finansmarknadsstatistik, maj 2018

Lägre tillväxttakt för hushållens lån i maj

Statistiknyhet från SCB 2018-06-29 9.30

I maj 2018 hade hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) en årlig tillväxttakt på 6,6 procent, vilket innebär att tillväxttakten minskade med 0,2 procentenhet jämfört med april.

Totalt uppgick hushållens lån hos MFI till 3 889 miljarder kronor i maj. Det är en ökning med 18 miljarder jämfört med föregående månad och 229 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år.

Bostadslånen utgjorde 82 procent av MFI:s totala utlåning till hushållen och uppgick i maj till 3 188 miljarder. Det är en ökning med 14 miljarder jämfört med föregående månad och 203 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år. Det innebär att bostadslånen hade en årlig tillväxttakt på 6,8 procent i maj, en minskning med 0,3 procentenhet jämfört med april.

Hushållens konsumtionslån hade en tillväxttakt på 6,7 procent i maj, vilket innebär att den minskade med 0,4 procentenhet jämfört med april. Tillväxttakten för lån med övriga säkerheter var 5,0 procent i maj, vilket innebär att den ökade med 0,2 procentenhet jämfört med april. Totalt uppgick hushållens konsumtionskrediter och lån med övriga säkerheter till 213 respektive 488 miljarder i maj.

Tillväxttakt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag, årlig tillväxttakt, %
Namnlös

Ökad tillväxttakt för företagens lån

I maj var den årliga tillväxttakten för lån till icke-finansiella företag 6,9 procent, en ökning med 0,8 procentenhet jämfört med april. Totalt uppgick MFI:s utlåning till icke-finansiella företag till 2 267 miljarder kronor i maj.

Flerbostadshus är den vanligaste säkerheten för utlåning till icke-finansiella företag och uppgick i maj till 741 miljarder. Företagens blancolån uppgick till 407 miljarder och lån till bostadsrättsföreningar, som räknas till icke-finansiella företag, uppgick till 469 miljarder.

Lägre bolåneräntor

Hushållens genomsnittliga bolåneränta för nya avtal var 1,49 procent i maj, en minskning med 0,05 procentenhet jämfört med april. Den rörliga bolåneräntan minskade med 0,03 procentenhet och uppgick till 1,47 procent.

I maj var hushållens genomsnittsränta för nyinsättningar på bankkonton 0,07 procent, vilket innebär att den har varit oförändrad sedan januari. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag uppgick till 0,12 procent i maj.

Den genomsnittliga utlåningsräntan för nya avtal till icke-finansiella företag minskade från 1,37 procent i april till 1,30 procent i maj. Den rörliga räntan minskade med 0,08 procentenhet jämfört med föregående månad och uppgick till 1,27 procent i maj.

Icke-finansiella företags genomsnittsränta för nyinsättningar på bankkonton uppgick i maj till 0,01 procent, en ökning med 0,01 procentenhet jämfört med april. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag var -0,13 procent i maj, vilket kan jämföras med -0,15 procent i april.

Ränta och tillväxt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag
 Ränta,
hushållens
nya låne- avtal
Ränta,
hushållens
nya bolåne-avtal
Tillväxttakt, utlåning
till hushåll
Ränta, icke-finansiella
företags nya
låneavtal
Tillväxttakt,
utlåning
till icke-
finansiella företag
Maj-17
1,90% 1,57% 6,8% 1,06% 4,7%
Apr-18
1,89% 1,54% 6,8% 1,37% 6,1%
Maj-18
1,89% 1,49% 6,6% 1,30% 6,9%

Minskad tillväxttakt för M3

Den årliga tillväxttakten för det smala penningmängdsmåttet, M1, uppgick till 6,9 procent i maj, vilket är en minskning jämfört med april då den var 7,6 procent. M1 uppgick i maj till 2 776 miljarder kronor.

Tillväxttakten för det breda penningmängdsmåttet M3 minskade från 6,4 procent i april (reviderad) till 5,7 procent i maj. Totalt uppgick M3 till 3 321 miljarder i maj.

Penningmängd, årlig tillväxttakt
Finansmarknadsstatistik, maj 2018

M1 består av allmänhetens innehav av sedlar och mynt samt allmänhetens avistainlåning i MFI och staten. M3 inkluderar förutom M1 även inlåning med vissa villkor, repor, andelar i penningmarknadsfonder och korta värdepapper.

Definitioner och förklaringar

SCB sammanställer, på uppdrag av Riksbanken, finansmarknadsstatistiken månadsvis. Statistiken bygger i huvudsak på rapportering från monetära finansinstitut (MFI), vilket innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut, monetära värdepappersbolag och monetära investeringsfonder (penningmarknadsfonder). 

Nästa publiceringstillfälle

2018-07-26 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för finansmarknadsstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Elin Henriksson

Telefon
010-479 47 96
E-post
elin.henriksson@scb.se

Viktor Morell

Telefon
010-479 49 22
E-post
viktor.morell@scb.se