Till innehåll på sidan

Finansmarknadsstatistik, mars 2017:

Ökad utlåningstakt till hushållen i mars

Statistiknyhet från SCB 2017-05-02 9.30

I mars hade hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) en årlig tillväxttakt på 7,3 procent, vilket innebär att tillväxttakten ökade med 0,1 procentenheter jämfört med februari. Totalt uppgick hushållens lån hos MFI till 3 584 miljarder kronor i mars. Det är en ökning med 21 miljarder jämfört med föregående månad och 240 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år.

Hushållens bostadslån uppgick till 2 944 miljarder i mars. Det är en ökning med 17 miljarder jämfört med föregående månad och 206 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år. Bostadslånen hade därmed en oförändrad årlig tillväxttakt på 7,6 procent i mars.

Hushållens konsumtionslån hade en tillväxttakt på 7,2 procent i mars, vilket är en ökning jämfört med februari då den var 5,9 procent. Tillväxttakten för lån med övriga säkerheter låg på 5,2 procent i mars, vilket betyder att den ökade med 0,2 procentenheter jämfört med föregående månad. Totalt uppgick hushållens konsumtionskrediter och lån med övriga säkerheter till 190 respektive 450 miljarder i mars.

Tillväxttakt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag, årlig tillväxttakt, %
Finansmarknadsstatistik, mars 2017

Ökad tillväxttakt för företagslån

I mars var den årliga tillväxttakten för lån till icke-finansiella företag 5,3 procent, vilket är en ökning med 0,4 procentenheter jämfört med föregående månad. Totalt uppgick MFI:s utlåning till icke-finansiella företag till 2 122 miljarder kronor.

Flerbostadshus är den vanligaste säkerheten för utlåning till icke-finansiella företag och uppgick i mars till 685 miljarder. Företagens blancolån uppgick till 373 miljarder och lån till bostadsrättsföreningar, vilka räknas till icke-finansiella företag, uppgick till 428 miljarder.

Bolåneräntan ökade

Hushållens genomsnittliga bolåneränta för nya avtal var 1,59 procent i mars, vilket innebär att den ökade jämfört med februari då den var 1,58 procent. Den rörliga bolåneräntan var oförändrad och uppgick till 1,58 procent.

I mars var hushållens genomsnittsränta på nyinsättningar på bankkonton 0,07 procent, vilket betyder att den var oförändrad jämfört med februari. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag var också oförändrad och uppgick till 0,09 procent i mars.

Den genomsnittliga utlåningsräntan för nya avtal till företag ökade från 1,30 procent i februari till 1,33 procent i mars. Den rörliga räntan ökade också jämfört med föregående månad och uppgick till 1,32 procent i mars.

Företagens genomsnittsränta på nyinsättningar på bankkonton uppgick i mars till 0,01 procent, vilket betyder att den var oförändrad jämfört med februari. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag ökade från -0,04 procent i februari till 0,06 procent i mars.

Ränta och tillväxt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag
  Ränta, hushållens nya låne- avtal Ränta, hushållens nya bolåne-avtal Tillväxt-takt, utlåning till hushåll Ränta, icke-finansiella företags nya låneavtal Tillväxt-takt, utlåning till icke-finansiella företag
Mar-16
1,85% 1,61% 7,5% 1,39% 4,1%
Feb-17
1,88% 1,58% 7,2% 1,30% 4,9%
Mar-17
1,88% 1,59% 7,3% 1,33% 5,3%

Ökad tillväxttakt för M1 och M3

Tillväxttakten för det breda penningmängdsmåttet, M3, ökade från 8,2 procent i februari till 9,2 procent i mars. Totalt uppgick M3 i mars till 3 136 miljarder.

Den årliga tillväxttakten för det smala penningmängdsmåttet, M1, uppgick till 11,0 procent i mars, vilket är en ökning jämfört med februari då den var 9,3 procent. M1 uppgick i mars till 2 595 miljarder kronor.

Penningmängd, årlig tillväxttakt
Finansmarknadsstatistik, mars 2017

M1 består av allmänhetens innehav av sedlar och mynt samt allmänhetens avistainlåning i MFI och staten. M3 inkluderar förutom M1 även inlåning med vissa villkor, repor, andelar i penningmarknadsfonder och korta värdepapper.

Definitioner och förklaringar

SCB sammanställer, på uppdrag av Riksbanken, finansmarknadsstatistiken månadsvis. Statistiken bygger i huvudsak på rapportering från monetära finansinstitut (MFI), vilket innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut, monetära värdepappersbolag och monetära investeringsfonder (penningmarknadsfonder).

Nästa publiceringstillfälle

2017-05-29 klockan 09.30.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för finansmarknadsstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Nina Engström

Telefon
010-479 45 86
E-post
nina.engstrom@scb.se

Emil Jansson

Telefon
010-479 43 57
E-post
emil.jansson@scb.se