Till innehåll på sidan

Fördelningsanalytiskt statistiksystem för inkomster och transfereringar (FASIT)

FASIT är en mikrosimuleringsmodell som beräknar effekterna av förändringar i skatte-, avgifts- och transfereringssystemen för individer och hushåll. Det är möjligt att beräkna hur förändringar i dessa system påverkar olika grupper i samhället samt vilken effekt de får på de offentliga finanserna.

Statistiknyheter

Pensionärer och barn gynnas av statens budget 2018

2018-01-31

Statens budget innehåller många olika förändringar som påverkar hushållens ekonomi. Barn och pensionärer är de som får störst förbättring av sin ekonomiska situation till följd av ändringarna i statens budget.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Rapporter

Titel Typ Datum
Effekter för hushållens ekonomi i statens budget 2018 Rapport 2018-01-31
Effekter för hushållens ekonomi i statens budget 2017 Rapport 2017-01-24
Fastighetsskattens förändring Rapport 2007-03-02

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Fasit

E-post
fasit@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/he0106