Till innehåll på sidan

Trädgårdsundersökningen 2017. Kvantiteter och värden avseende 2017 års produktion

Serie:
JO28 - Trädgårdsundersökningen
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2018-jo28sm1801_pdf
Statistikansvarig:
Statens jordbruksverk
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2018-09-11
Förfrågningar:

Jörgen Persson

036-15 59 43

jorgen.persson@jordbruksverket.se