Till innehåll på sidan

Ekologisk växtodling 2018

PDF:
Hela publikationen (1166kb)
Serie:
JO13 - Ekologisk växtodling
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2019-jo13sm1901_pdf
Statistikansvarig:
Statens jordbruksverk
Producent:
Myndigheten för kulturanalys
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2019-05-23
Förfrågningar:

Ulf Svensson

036-15 50 74

ulf.svensson@jordbruksverket.se