Till innehåll på sidan

Jordbruksföretagens driftsinriktning 2013 – svensk typologi och EU:s typologi

PDF:
Hela publikationen (1532kb)
Serie:
JO35 - Rapporter från lantbrukets företagsregister
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2014-jo35sm1401_pdf
Statistikansvarig:
Statens jordbruksverk
Producent:
Statens jordbruksverk
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2014-04-23
Förfrågningar:

Daniel Persson

036-15 50 39

daniel.persson@jordbruksverket.se