Till innehåll på sidan

Jordbruksföretagens driftsinriktning 2016 – svensk typologi

PDF:
Hela publikationen (1029kb)
Serie:
JO35 - Rapporter från lantbrukets företagsregister
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2017-jo35sm1401_pdf
Statistikansvarig:
Statens jordbruksverk
Producent:
Statens jordbruksverk
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2017-04-18
Förfrågningar:

Daniel Persson

036-15 50 39

daniel.persson@jordbruksverket.se