Till innehåll på sidan

Kväve- och fosforbalanser för jordbruksmark

Sveriges officiella statistik

Statistikens visar till- och bortförsel av kväve och fosfor från jordbruksmark och jordbrukssektor regionalt och nationellt. Skillnaden mellan till- och bortförsel, överskott/underskott, ger ett mått på den totala växtnäringssituationen och risken för negativ miljöpåverkan på mark, vatten och luft.

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Kväve- och fosforbalanser för jordbruksmark 2019 SM 2021-11-25
Kväve- och fosforbalanser för jordbruksmark 2016 SM 2018-11-29
Kväve- och fosforbalanser för jordbruksmark och jordbrukssektor 2013 SM 2015-12-09
Kväve- och fosforbalanser för jordbruksmark och jordbrukssektor 2011 SM 2013-11-21
Kväve- och fosforbalanser för jordbruksmark och jordbrukssektor 2009 SM 2011-04-14

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Ylva Andrist Rangel

Telefon
010-479 68 56
E-post
ylva.andrist-rangel@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/mi1004