Till innehåll på sidan

Land- och vattenarealer

Nästa publicering: 2019-02-21

Statistiken visar land- och vattenarealer för kommuner, län och riket. Vattenarealerna är uppdelade på inlandsvatten (sjöar och vattendrag), de fyra stora sjöarna (Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren) och havsvatten ut till territorialgränsen.

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Land- och vattenarealer 1 jan 2012, korrigerad 2012-09-07 SM 2012-03-09
Land- och vattenarealer 1 jan 2000 SM 2003-02-12

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Har du frågor om statistiken?

Fredrik Garli

Telefon
010-479 64 72
E-post
fredrik.garli@scb.se

Tina Hodell

Telefon
010-479 60 87
E-post
tina.hodell@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/mi0802