Till innehåll på sidan

Land- och vattenarealer

Sveriges officiella statistik

Statistiken visar land- och vattenarealer för kommuner, län och riket. Vattenarealerna är uppdelade på inlandsvatten (sjöar och vattendrag), de fyra stora sjöarna (Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren) och havsvatten ut till territorialgränsen.

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Esbjörn Pettersson

Telefon
010 479 45 72
E-post
Esbjorn.Pettersson@scb.se

Jerker Moström

Telefon
010-479 40 31
E-post
jerker.mostrom@scb.se

Tina Hodell

Telefon
010-479 60 87
E-post
tina.hodell@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/mi0802