Till innehåll på sidan

Areal

Undersökningar om Areal

Arealförhållanden

Statistiken visar bland annat landareal och skogsmark per län fördelad på ägoslag enligt skogsvårdslagen, produktiv skogsmarksareal per län fördelad på åldersklasser respektive huggningsklasser och areal äldre skog.

Statistikansvarig myndighet: Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Etiketter: Areal Miljö Skog Skogsmark

Land- och vattenarealer

Statistiken visar land- och vattenarealer för kommuner, län och riket. Vattenarealerna är uppdelade på inlandsvatten (sjöar och vattendrag), de fyra stora sjöarna (Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren) och havsvatten ut till territorialgränsen.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Areal Hav Land Landyta Sjöar