Till innehåll på sidan

Kommunalt avfall per capita

2020, kilogram

Kommunalt avfall per capita

Kommentarer

Det genererades cirka 430 kg kommunalt avfall per person år 2020.

Mängd (ton) kommunalt avfall rapporteras här på ingående avfallstyp. Restavfall innebär här avfall som ej är fördelbart på de andra ingående avfallstyperna. Naturvårdsverket är statistikansvarig myndighet.

Med befolkning avses medelfolkmängd. Medelfolkmängd är officiell statistik och tas fram av Statistikmyndigheten, SCB.

En annan metod har valts för denna indikator än vad Eurostat använder.

Mer om statistiken

Källdata
Källdata

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-12-05

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

Sandra Gralde Stålhandske

Telefon
010 479 40 93
E-post
sandra.graldestalhandske@scb.se

Mårten Berglund

Telefon
010-479 43 13
E-post
marten.berglund@scb.se