Till innehåll på sidan

Kust och hav – miljötillstånd miljögifter

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-07-06

Naturvårdsverket sammanställer och rapporterar årligen data om miljötillståndet i Sverige. Statistiken publiceras på Naturvårdsverkets webbplats.

För den här statistiken ansvarar:
Naturvårdsverket

Hitta på sidan

Har du frågor om statistiken?

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/mi0405