Till innehåll på sidan

Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv, nr 4 2022

Ekonomin tappar fart

Statistiknyhet från SCB 2022-04-12 8.00

Aktiviteten i Sveriges ekonomi minskade något i januari och februari i år. Trots slopade pandemirestriktioner i februari var det en måttlig hushållskonsumtion. Det framgår i SCB:s tidskrift Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv.

”Produktionen i näringslivet minskade i februari. Detta trots att industriproduktionen steg något och tjänsteproduktionen endast sjönk marginellt. Den främsta anledning var istället en kraftig nedgång för byggproduktionen.” säger Johannes Holmberg, nationalekonom på SCB.

I tidskriften sammanfattas läget i ekonomin utifrån den ekonomiska statistiken. Månadens nummer innehåller en fördjupningsartikel som handlar om bredden i konsumentpriserna. Den internationella utblicken belyser prisökningarna inom EU. Innehållet i fördjupningsartikeln beskrivs i korthet nedan.

Allt bredare inflation

Inflationen i Sverige har under senaste tiden varit den högsta på nästan 30 år. Kraftigt stigande energipriser är den främsta orsaken till detta. De senaste månaderna har dock andelen varor och tjänster med höga prisökningar stigit tydligt. Man kan säga att inflationen har blivit bredare.

Fler varor och tjänster med prisuppgång på över 2 procent

Viktad andel av KPIF-korgen med högre årsförändring än 2 procent (vänster) samt Konsumentprisindex med fast ränta (höger), årsförändring, procent

Fler varor och tjänster med prisuppgång på över 2 procent

Källa: Konsumentprisindex (SCB)

Publikation

Nästa publiceringstillfälle

Nästa nummer av Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv publiceras 2022-05-12 klockan 8:00.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

E-post
ekstat@scb.se

Förfrågningar

Johannes Holmberg

Telefon
010-479 45 11
E-post
johannes.holmberg@scb.se

Caroline Ahlstrand

Telefon
010-479 43 33
E-post
caroline.ahlstrand@scb.se