Till innehåll på sidan

Beskrivning av Hälsoräkenskaper

Hälsoräkenskaperna ger en detaljerad beskrivning av Sveriges hälso- och sjukvårdsutgifter.

Beräkningarna följer de internationella riktlinjer som OECD, WHO och EU ställer, de är dessutom kompatibla med National-räkenskaperna (NR). Med hjälp av uppgifter från bl.a. kommunernas och landstingens räkenskapssammandrag kan hälso- och sjukvårdsutgifterna beräknas och redovisas på en mer detaljerad nivå jämfört med NR . Statistiken som presenteras avser årsdata och har publicerats varje år sedan 2008.

Förändring av Hälsoräkenskaperna – publicering mars 2016 (pdf)

Förändring av Hälsoräkenskaperna – publicering mars 2015 (pdf)

På OECD:s webbplats finns mer information.

OECD