Till innehåll på sidan

Köpkraftspariteter 2018-2020

Svenska hushåll konsumerar 12 procent mer än EU-snittet

Statistiknyhet från SCB 2021-12-22 9.30

De svenska hushållens faktiska individuella konsumtion per capita, ligger 12 procent över genomsnittet för de 27 EU-länderna år 2020.

Hushållens faktiska individuella konsumtion, volymindex per capita i PPS, 2020 (EU27=100)

Diagram: Hushållens faktiska individuella konsumtion, volymindex per capita i PPS, (EU28=100)

Källa: Eurostat och SCB.

Spridningen under 2020 i EU samt Norge, Island, Schweiz och Storbritannien sträcker sig från 45 procent över, till 39 procent under, genomsnittet för de 27 EU-länderna. Luxemburg är i topp med 45 procent över, följt av Norge med 26 procent över genomsnittet. Norge, Island, Schweiz och Storbritannien är inte med i EU, och räknas därför inte med i genomsnittet för de 27 EU-länderna.

Hushållens faktiska individuella konsumtion och bruttonationalprodukt, volymindex per capita i PPS, 2018, 2019 och 2020 (EU27=100)
 Hushållshållens faktiska individuella konsumtion, volymindex per capita, EU27=100  Bruttonationalprodukt, volymindex per capita, EU27=100
 201820192020201820192020
Luxemburg 152 149 145 262 254 263
Norge 132 128 126 156 145 140
Tyskland 123 122 124 124 121 123
Schweiz 125 123 124 160 157 160
Danmark 117 115 122 129 127 135
Island 116 114 119 128 127 120
Nederländerna 115 115 117 129 128 132
Österrike 119 118 116 128 126 124
Belgien 114 114 114 118 118 119
Finland 113 111 113 111 109 113
Storbritannien 116 117 113 107 107 104
Sverige 111 108 112 120 119 123
Frankrike 109 109 110 104 106 104
EU-27 100 100 100 100 100 100
Cypern 95 96 96 91 92 88
Italien 100 100 96 97 96 94
Litauen 91 92 95 81 84 87
Irland 95 95 90 190 190 209
Spanien 92 91 85 91 91 84
Tjeckien 84 85 84 92 93 93
Portugal 85 86 84 78 79 76
Polen 78 79 83 71 73 76
Slovenien 81 82 82 87 88 89
Malta 86 86 81 102 103 97
Rumänien 74 78 80 66 69 72
Estland 75 75 77 81 82 84
Grekland 78 77 74 66 66 62
Slovakien 68 69 71 70 69 70
Ungern 65 67 70 71 73 74
Lettland 71 71 70 69 69 70
Kroatien 65 66 68 65 66 64
Bulgarien 57 59 61 52 53 55

Källa: Eurostat och SCB. Länderna är sorterade efter hushållens faktiska individuella konsumtion 2020.

BNP per capita är det mått som huvudsakligen används för att beskriva nivån på den ekonomiska aktiviteten i ett land.

Sveriges BNP per capita i PPS, ligger 23 procent över genomsnittet för de 27 EU-länderna år 2020. Luxemburg toppar listan klart, med ett BNP per capita på 163 procent över genomsnittet för EU. En förklaring till Luxemburgs resultat är den höga andelen personer som arbetar i Luxemburg utan att vara bosatta där. Således bidrar de till landets BNP, men är inte med i befolkningsstatistiken. Bulgarien ligger lägst i jämförelsen, med 45 procent under genomsnittet för EU-länderna.

Definitioner och förklaringar

Köpkraftspariteter, eller Purchasing Power Parities (PPP) är kvoten mellan det belopp i respektive lands valuta som behövs för att köpa samma korg av varor och tjänster, en så kallad real växelkurs. Detta likställer köpkraften mellan olika nationella valutor.
Purchasing Power Standard (PPS) omvandlar nationella valutor till en gemensam artificiell valuta. När förädlingsvärdet av ett lands samlade produktion (BNP) uttryckt i löpande priser (i nationella valutor) deflateras med PPS kommer jämförelsen att återspegla enbart volymskillnaderna mellan länder.

Hushållens faktiska individuella konsumtion består av konsumtionsvaror och tjänster som konsumeras av de enskilda hushållen. Måttet används ofta vid jämförelse av hushållens välfärd mellan länder.

Eurostats publicering av Köpkraftspariteter

För mer information se Eurostats statistiknyhet från 2021-12-15:
Highest AIC levels in Luxembourg, Germany and Denmark - Products Eurostat News - Eurostat (europa.eu)

Eurostat hemsida och databas

Nästa publiceringstillfälle

2022-12-22 kl 08.00.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Jahnavi Wallin

Telefon
010-479 42 18
E-post
jahnavi.wallin@scb.se

Martina Sundström

Telefon
010-479 42 51
E-post
martina.sundstrom@scb.se