Till innehåll på sidan

Assistansersättning

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-04-14

Statistiken visar antal assistansberättigade och antalet beviljade timmar per vecka fördelat på ålder, personkrets, län och typ av anordnare.

För den här statistiken ansvarar:
Försäkringskassan

Hitta på sidan

Om statistiken

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Har du frågor om statistiken?

Försäkringskassan

Telefon
08-786 90 00
E-post
statistikenheten@forsakringskassan.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/sf0209