Till innehåll på sidan

Funktionshinder

Undersökningar om Funktionshinder

Vårdbidrag

Statistikansvarig myndighet: Försäkringskassan

Statistiken visar antal mottagare, antal barn och utbetalt månadsbelopp fördelat på ålder, län, omfattning på vårdbidraget och nivå på merkostnadsersättningen.

Barn, Bidrag, Inkomst, Socialförsäkring, Funktionshinder

Assistansersättning

Statistikansvarig myndighet: Försäkringskassan

Statistiken visar antal assistansberättigade och antalet beviljade timmar per vecka fördelat på ålder, personkrets, län och typ av anordnare.

Inkomst, Socialförsäkring, Funktionsnedsättning, Funktionshinder, Handikapp

Bilstöd

Statistikansvarig myndighet: Försäkringskassan

Statistiken visar antal personer med beviljat bilstöd fördelat på ålder och bidragsgrupp.

Bidrag, Inkomst, Socialförsäkring, Funktionshinder, Handikapp

Handikappersättning

Statistikansvarig myndighet: Försäkringskassan

Statistiken visar antal mottagare och utbetalt månadsbelopp fördelat på ålder, län och ersättningsnivå.

Inkomst, Socialförsäkring, Funktionshinder