Till innehåll på sidan

Handikapp

Undersökningar om Handikapp

Assistansersättning

Statistikansvarig myndighet: Försäkringskassan

Statistiken visar antal assistansberättigade och antalet beviljade timmar per vecka fördelat på ålder, personkrets, län och typ av anordnare.

Inkomst, Socialförsäkring, Funktionsnedsättning, Funktionshinder, Handikapp

Bilstöd

Statistikansvarig myndighet: Försäkringskassan

Statistiken visar antal personer med beviljat bilstöd fördelat på ålder och bidragsgrupp.

Bidrag, Inkomst, Socialförsäkring, Funktionshinder, Handikapp