Till innehåll på sidan

Snabba fakta

Utvandring från Sverige

Senast uppdaterad: 2022-04-08

Under 2000-talet har utvandringen från Sverige varierat, men haft en ökande trend. År 2021 utvandrade 48 284 personer, det var en ökning jämfört med året innan.

Utvandring från Sverige

2021

48 284

personer

Utvandrade kvinnor

2021

23 260

Utvandrade män

2021

25 024

Under 2000-talet har utvandringen varierat från 32 141 personer år 2001 till 55 830 under toppåret 2015.

Hur många som utvandrar påverkas bland annat av hur stor invandringen har varit tidigare år. En del som invandrar för till exempel studier eller arbete, utvandrar efter några år i Sverige.

 

Sverige utvandringsland fram till 1930

Sverige är ett invandringsland, vilket innebär att det invandrar fler än det utvandrar varje år. Men det har inte alltid sett ut så. Fram till 1930 var det fler som utvandrade från Sverige än som invandrade. Det föregicks av en period med mycket stor utvandring från Sverige. Mellan 1860 och 1930 utvandrade cirka 1,4 miljoner personer, de flesta till Amerika.

 

Vilka är de vanligaste länderna att utvandra till? 

Våra nordiska grannländer ligger alltid högt upp på topplistan över de vanligaste länderna att utvandra till. Under 2021 var Danmark det populäraste landet att utvandra till, följt av Förenade kungariket och Finland.

Vanligaste utvandringsländerna 2021

Utvandringsland Kvinnor Män Total
Danmark 1923 1889 3812
Förenade kungariket 2058 1663 3721
Norge 1687 1843 3530
Tyskland 1523 1391 2914
Finland 1346 1264 2610
Förenta staterna 1260 1125 2385
Spanien 947 1016 1963
Polen 674 880 1554
Indien 520 725 1245
Nederländerna 519 535 1054
Frankrike 499 509 1008
Turkiet 422 448 870
Kina 377 462 839
Irak 382 432 814
Okänt 2062 2994 5056

I kategorin Okänt land ingår personer som utvandrar från Sverige utan att anmäla till Skatteverket vilket land de flyttar till.

Vilka födelseländer är vanligast bland utvandrarna?

De flesta som utvandrade under 2021 var födda i Sverige. De var 16 975 personer, vilket utgjorde 35 procent av alla utvandrare under året. Övriga 31 309 personer var födda utomlands. Bland födelseländer utanför Sverige toppas listan av Polen, Finland och Indien.

Vanligaste födelseländerna bland personer som utvandrade 2021

Födelseland Kvinnor Män Total
Sverige 8430 8545 16975
Finland 1033 781 1814
Indien 692 1021 1713
Polen 710 1002 1712
Irak 743 894 1637
Danmark 690 738 1428
Tyskland 762 656 1418
Norge 630 547 1177
Syrien 475 591 1066
Förenta staterna 488 512 1000

Könsfördelningen bland dem som utvandrar är relativt jämn, med 52 procent män och 48 procent kvinnor under 2021. Om vi tittar på de tio vanligaste födelseländerna bland utvandrare finns den största andelen män, 60 procent, i gruppen födda i Indien. Största andelen kvinnor, 57 procent, finns bland utvandrare som är födda i Finland.

Etiketter