Till innehåll på sidan

Snabba fakta

Utvandring från Sverige

Senast uppdaterad: 2019-03-18

Under 2000-talet har utvandringen från Sverige varierat, men haft en ökande trend. År 2018 utvandrade 46 981 personer, det var en ökning med 1 361 personer jämfört med året innan. De vanligaste kända utvandringsländerna var Danmark, Norge och Storbritannien. De flesta som utvandrar har tidigare invandrat till Sverige. Men det är också vanligt att personer som är födda i Sverige utvandrar.

Utvandring från Sverige

2018

46 981

personer

Utvandrade kvinnor

2018

21 828

Utvandrade män

2018

25 153

Under 2000-talet har utvandringen varierat från 32 141 personer år 2001 till 55 830 under toppåret 2015.

Hur många som utvandrar påverkas bland annat av hur stor invandringen har varit tidigare år. En del som invandrar för till exempel studier eller arbete utvandrar efter några år i Sverige.

Antal utvandrade per år från år 2000

Kön2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018
Män17 65316 65917 22417 99119 09120 23823 90624 42324 73921 26826 69527 83528 41027 14227 33030 47324 79824 38225 153
Kvinnor16 43815 48215 78517 03217 49517 88021 00220 99520 55517 97222 15823 34423 33723 57323 90725 35721 08021 23821 828
Totalt34 09132 14133 00935 02336 58638 11844 90845 41845 29439 24048 85351 17951 74750 71551 23755 83045 87845 62046 981

För att räknas som utvandrad i SCB:s statistik krävs att man meddelar Skatteverket att man ska vara bosatt utomlands i minst tolv månader. Men alla meddelar inte att de tänker flytta från Sverige, och det leder till viss osäkerhet i statistiken om utvandring. Vid utflyttning till ett annat nordiskt land gäller folkbokföringsreglerna i det land man flyttar till.

Sverige utvandringsland fram till 1930

Sverige är ett invandringsland, vilket innebär att det invandrar fler än det utvandrar varje år. Men det har inte alltid sett ut så. Fram till 1930 var det fler som utvandrade från Sverige än som invandrade. Det föregicks av en period med mycket stor utvandring från Sverige. Mellan 1860 och 1930 utvandrade cirka 1,4 miljoner personer, de flesta till Amerika.

Nordiska grannar i topp bland utvandringsländerna

Våra nordiska grannländer ligger alltid högt upp på topplistan över de vanligaste länderna att utvandra till. Under 2018 var Danmark det populäraste landet att utvandra till, följt av Norge och Storbritannien.

Vanligaste utvandringsländerna 2018

UtvandringslandKvinnorMänTotalt
Danmark1 8202 0363 856
Norge1 7271 8543 581
Storbritannien och Nordirland1 7601 4793 239
Finland1 4861 4102 896
USA1 4261 3602 786
Tyskland1 3271 3612 688
Spanien8569441 800
Polen7369531 689
Indien5138071 320
Okänt1 6823 2594 941

I kategorin Okänt land ingår personer som utvandrar från Sverige utan att anmäla till Skatteverket vilket land de flyttar till.

Många utvandrare födda i Sverige

Det vanligaste födelselandet bland de som utvandrade 2018 var Sverige, med 16 655 personer. De utgjorde 35 procent av alla utvandrare under året. Resten, eller 30 326 personer, var födda utomlands. Bland födelseländer utanför Sverige toppas listan av Finland, Polen och Indien.

Det var ingen stor utvandring av personer från de länder som vi ha haft en stor flyktinginvandring från på senare år. Ett undantag under 2018 var personer födda i Irak. Det var 1 416 irakfödda som utvandrade under året. Av dem utvandrade 479 personer tillbaka till Irak, 634 personer till andra länder i världen medan 303 personer utvandrade till okänt land.

Vanligaste födelseländerna bland personer som utvandrade 2018

FödelselandKvinnorMänTotalt
Sverige7 9978 65816 655
Finland1 1479122 059
Polen7921 0231 815
Indien6471 0681 715
Danmark6948031 497
Tyskland7706761 446
Irak6277891 416
Norge6546461 300
Kina5045411 045
USA457465922

Könsfördelningen bland dem som utvandrar är relativt jämn, med 54 procent män och 46 procent kvinnor under 2018. Om vi tittar på de tio vanligaste födelseländerna bland utvandrare finns den största andelen män, 62 procent, i gruppen födda i Indien. Största andelen kvinnor, 56 procent, finns bland utvandrare som är födda i Finland.

Statistiken på denna sida uppdateras årligen och samma dag som ny statistik publiceras av SCB.