Till innehåll på sidan

Snabba fakta

Återvinning av förpackningar i Sverige

Senast uppdaterad: 2020-06-11

År 2018 försågs den svenska marknaden med 1,3 miljoner ton förpackningar för olika typer av varor. Vi är bäst på att återvinna glas och metall. De förpackningar som inte går till materialåtervinning hamnar främst i soporna och går till energiåtervinning.

Förpackningar satta på marknaden

2018

1 340 300

ton

Materialåtervinning

2018

979 500

ton. Det motsvarar drygt 70 procent av alla förpackningar som kom ut på den svenska marknaden samma år.

Under 2017 lämnade vi 979 500 ton förpackningar till materialåtervinning i Sverige. Det motsvarar drygt 70 procent av alla förpackningar som kom ut på den svenska marknaden samma år.

Fakta: Vad är en förpackning?

En förpackning är en produkt som har framställts för att innehålla, skydda, presentera, leverera eller på annat sätt hantera en vara. Förpackningar kan exempelvis tillverkas av papper, plast, metall, trä eller glas.

Fakta: Vad är material- och energiåtervinning?

Med materialåtervinning menar vi att ta tillvara de material som vissa förpackningar är tillverkade av. Det handlar bland annat om att återvinna pappersfibrer i pappersförpackningar och stål i metallförpackningar.

Med energiåtervinning menar vi att ta tillvara den värme eller el som bildas när avfall förbränns. Det kan också innebära att utvinna gas från organiskt avfall i en rötningsanläggning eller på en deponi. 

 

Vi är bäst på att återvinna glas och metall

Under 2018 var vi bäst på att återvinna materialet i förpackningar av glas och metall. Det var 93 procent av glasförpackningarna och 84 procent av metallförpackningarna som hamnade i materialåtervinningen.

Det var sämre med materialåtervinningen av plast- och träförpackningar; bara 46 procent av plastförpackningarna och 51 procent av träförpackningarna gick till materialåtervinning. PET-flaskor ingår inte i plastförpackningarna utan räknas som ett eget förpackningsslag. Materialåtervinningsgraden av PET-flaskor var 83 procent.

Förpackningar i materialåtervinningen, år 2018

Andel av förpackningar satta på marknaden, i procent

Förpackningsslag2018
Glas93
Plast, ej PET-flaskor46
PET-flaskor83
Papper, papp, kartong och wellpapp82
Metall, ej pantburkar84
Pantburkar81
Trä51

Det finns nationella mål för materialåtervinningen

Det finns nationella mål för hur stor andel av varje förpackningsslag som ska gå till materialåtervinning.

År 2018 nådde Sverige alla målen, med undantag för PET-flaskor och pantburkar. För glas-, trä-, pappers-, metall- och plastförpackningar överträffar materialåtervinningen de satta målen med råge.

När det gäller just plast är målet relativt lågt satt jämfört med de andra förpackningsslagen. Målet är att vi ska återvinna 30 procent av plastförpackningarna i Sverige. Från och med år 2020 ska flera av målen höjas, bland annat det för plast. Från 2020 är målet att 50 procent av plastförpackningarna ska gå till materialåtervinning.

Materialåtervinningsmålen före och efter 2020

FörpackningsslagFöre 1 januari 2020 (procent)Efter 1 januari 2020 (procent)
Pantburkar9090
PET-flaskor9090
Glas7090
Metall7085
Papper6585
Plast (exklusive PET-flaskor)3050
Trä1515
Andra material1515
Totalt förpackningsavfall5565

 

Fakta: Hur återvinns förpackningarna?

En förbrukad förpackning kan återanvändas eller materialåtervinnas på många olika sätt:

  • Stålet i metallförpackningar kan användas till järnvägsräls.
  • Aluminiumet i metallförpackningar kan användas till fordonsdelar.
  • Mjukplast kan återvinnas till nya påsar.
  • Hårdplast kan användas till hinkar, blomkrukor och plastmöbler.

 

Pappersförpackningarna är vanligast

Pappersförpackningarna stod under år 2018 för den största mängden förpackningar på marknaden, 581 700 ton. På andra plats kom förpackningar av glas, 231 300 ton. Därefter kom förpackningar av trä, 221 900 ton, och plast, 217 400 ton.

Diagram: Förpackningar i ton, år 2018

Mängd satta på marknaden och mängd återvunna

FörpackningsslagPapper, papp, kartong och wellpappGlasTräPlast, ej PET-flaskorMetall, ej pantburkarPET-flaskorPantburkar
Papper, papp, kartong och wellpapp581 700231 300221 900217 40037 80028 50021 700
Glas479 600214 300113 30099 50031 70023 60017 600

Statistiken på denna sida uppdateras årligen och samma dag som ny statistik publiceras av SCB.