Till innehåll på sidan

Snabba fakta

Återvinning av förpackningar i Sverige

Senast uppdaterad: 2021-09-14

År 2019 försågs den svenska marknaden med 1,3 miljoner ton förpackningar för olika typer av varor. Vi är bäst på att återvinna glas, PET-flaskor och pantburkar. De förpackningar som inte går till materialåtervinning hamnar främst i soporna och går till energiåtervinning.

Förpackningar satta på marknaden

2019

1,3

miljoner ton

Materialåtervinning

2019

0,9

miljoner ton. Det motsvarar cirka 70 procent av alla förpackningar som kom ut på den svenska marknaden samma år.

Under 2019 lämnade vi 941 200 ton förpackningar till materialåtervinning i Sverige. Det motsvarar knappt 70 procent av alla förpackningar som kom ut på den svenska marknaden samma år.


Vi är bäst på att återvinna glas och PET-flaskor

Under 2019 var vi bäst på att återvinna materialet i förpackningar av glas, PET-flaskor och pantburkar. Det var 93 procent av glasförpackningarna och 84 procent av PET-flaskorna och pantburkarna som hamnade i materialåtervinningen. PET-flaskor ingår inte i kategorin plastförpackningar utan räknas som ett eget förpackningsslag. 

Det var sämre med materialåtervinningen av plast- och träförpackningar; bara 49 procent av plastförpackningarna och 41 procent av träförpackningarna gick till materialåtervinning. Andelen återvunna pappersförpackningar var 75 procent.

Hur stor andel av metallförpackningarna som materialåtervanns är inte möjligt att beräkna, då uppgifterna om mängden metallförpackningar som sattes på marknaden är osäkra.

Förpackningar i materialåtervinningen, år 2019

Andel av förpackningar satta på marknaden, i procent

ÅrGlasPlast, ej PET-flaskorPET-flaskorPapper, papp, kartong och wellpappMetall, ej pantburkarPantburkarTrä
2019934984758441

Det finns nationella mål för materialåtervinningen

Det finns nationella mål för hur stor andel av varje förpackningsslag som ska gå till materialåtervinning.

År 2019 nådde Sverige fem av de målen. Målen för pantburkar och PET-flaskor uppfylldes inte, och målet för metallförpackningar går inte att följa upp. För glas-, trä-, pappers- och plastförpackningar överträffar materialåtervinningen de satta målen med råge.

När det gäller just plast är målet relativt lågt satt jämfört med de andra förpackningsslagen. Målet är att vi ska återvinna 30 procent av plastförpackningarna i Sverige. Från och med år 2020 ska flera av målen höjas, bland annat det för plast. Från 2020 är målet att 50 procent av plastförpackningarna ska gå till materialåtervinning.

Materialåtervinningsmålen före och efter 2020

FörpackningsslagFöre 1 januari 2020 (procent)Efter 1 januari 2020 (procent)
Pantburkar9090
PET-flaskor9090
Glas7090
Metall7085
Papper6585
Plast (exklusive PET-flaskor)3050
Trä1515
Andra material1515
Totalt förpackningsavfall5565


Pappersförpackningarna är vanligast

Pappersförpackningarna stod under år 2019 för den största mängden förpackningar på marknaden, 585 800 ton. På andra plats kom förpackningar av trä, 242 000 ton. Därefter kom förpackningar av glas, 233 600 ton, och plast, 217 200 ton.

Diagram: Förpackningar i ton, år 2019

Mängd satta på marknaden och mängd återvunna

FörpackningsslagPapper, papp, kartong och wellpappGlasTräPlast, ej PET-flaskorMetall, ej pantburkarPET-flaskorPantburkar
Papper, papp, kartong och wellpapp585 800233 600242 000217 20028 50022 700
Glas439 400217 40098 300106 70036 20024 10019 100

Etiketter