Till innehåll på sidan

Delmål 3.1 – Minska mödradödligheten

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Till 2030 minska mödradödligheten i världen till mindre än 70 dödsfall per 100 000 förlossningar med levande barn.

Indikator 3.1.1 - Mödradödlighet

Tabell

Mödradödlighet

Antal dödsfall bland kvinnor som genomgått en förlossning per 100 000 levnade födda barn under åren 2000-2020

År Mödradödlighet per 100 000 levande födda
2020 7,1
2019 3,5
2018 4,3
2017 3,5
2016 2,6
2015 0,9
2014 3,5
2013 6,2
2012 4,4
2011 0,9
2010 2,6
2009 5,4
2008 5,5
2007 1,9
2006 4,7
2005 5,9
2004 2,0
2003 2,0
2002 4,2
2001 3,3
2000 4,4

Definitioner och förklaringar

Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen och Befolkningsstatistik, Statistiska centralbyrån

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-18

Indikator 3.1.2 - Andelen förlossningar som utförs av utbildad sjukvårdspersonal

Denna indikator är inte relevant för Sverige