Till innehåll på sidan

Delmål 8.a – Öka handelsstödet AID FOR TRADE för utvecklingsländer

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Öka det handelsrelaterade stödet (Aid for Trade) till utvecklingsländerna, i synnerhet de minst utvecklade länderna, bland annat genom det förstärkta integrerade ramverket för handelsrelaterat tekniskt bistånd till de minst utvecklade länderna (Enhanced Integrated Framework for Trade-related technical Assistance to Least Developed Countries).

Indikator 8.a.1 - Åtaganden och utbetalningar som handelsrelaterat stöd (Aid for Trade)

Nyckeltal

2020

2 556mkr

är Sveriges åtagande om handelsrelaterat stöd till utvecklingsländer

2020

4 458mkr

betalar Sverige ut i handelsrelaterat stöd till utvecklingländer

Diagram

Åtaganden och utbetalningar som handelsrelaterat stöd (Aid for Trade)

8.a.1

Källa: Development finance data - OECD, Sida

Statistiken kommer från Sidas årliga rapportering till OECD/DAC.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-22